Untitled-4dfs

NATJEČAJ Za popunu sljedećih radnih mjesta:

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: NATJEČAJ Za popunu sljedećih radnih mjesta:   1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj 2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj 3. Profesor hrvatskog jezika […]

Read More

PROTOKORP_5

Upis u programe za 2016. / 2017. g.

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: Upis u programe za 2016. / 2017. g. Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !! program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj […]

Read More

libar11

Edukacija za održivu uporabu pesticida

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE       – OPG i drugi poljoprivrednici   Nova grupa započinju  02.06.2016. U 16,30 SATI Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana. U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice. Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede. Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola […]

Read More

libar456

Poziv za sudjelovanje u programu usavršavanja za zanimanje Specijalist TIG zavarivanja

U sklopu projekta „SEZ – Suradnjom u edukaciji do zapošljavanja“ – HR.3.1.19-0072, POU Libar, Slavonski Brod provodi pilotiranje programa usavršavanja odraslih osoba za zanimanje SPECIJALIST TIG-ZAVARIVANJA, te objavljuje upis za pohađanje programa usavršavanja. Program usavršavanja provodit će se u trajanju od 60 sati teoretske nastave i 548 sati u vježbaoni, te 42 sata prakse (7 […]

Read More

dd2

Motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada

Dana 19. siječnja 2016.  u sklopu projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja, a u organizaciji CTR Razvojne agencije Brodsko posavske županije d.o.o. organizirana je motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada. Na radionici su sudjelovali predstavnici obrazovnih isnititucija, poslodavci, predstavnici HZZ-a, Brodsko-posavske županije, Hrvastske gospodarske komore, predstavnici Lokalnog parterstva za zapošljavanje i županijske razvojne […]

Read More