Agroturistički tehničar

Opis zanimanja: kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja). ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Read More

Upis u programe za 2018. / 2019. g.

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: Upis u programe za 2018. / 2019. g. Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !! 1. Program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj polaznika je 50. 2. Programi za […]

Read More

Upis u programe za 2017. / 2018. g.

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: Upis u programe za 2017. / 2018. g.  Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!  1. Program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj polaznika je 50.  2. Programi za […]

Read More

Upis u programe za 2016. / 2017. g.

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje: Upis u programe za 2016. / 2017. g. Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !! program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj […]

Read More

Srednja škola

Srednja škola ČETVREOGODIŠNJI PROGRAM Komercijalist, Ekonomist, Poslovni tajnik, Upravni referent, Građevinski tehničar, Agroturistički tehničar, Poljoprivredni tehničar stočar, Tehničar cestovnog prometa, Opći poljoprivredni tehničar, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Opća gimnazija TROGODIŠNJI PROGRAM Prodavač, Pekar, Frizer, Vozač motornog vozila, Zidar, Krovopokrivač, Konobar, Ratar, Vrtlar, Tesar, Fasader, Limar, Bravar, Instalater grijanja i klimatizacije, Kuhar, Poljoprivredni gospodarstvenik DVOGODIŠNJI PROGRAM Pomoćni keramičar – oblagač, Pomoćni armirač, Pomoćni soboslikar – ličilac

Read More