Prodavač nafte i naftnih derivata

Opis zanimanja:

 • priprema prodajnog mjesta za pravilan i siguran rad, rukovanje naftom i naftnim derivatima, oprema i sredstva koja se koriste pri radu, skladištenje i čuvanje, promet nafte i naftnih derivata, znanje iz područja zaštite na radu, pružanja prve pomoći, mjere zaštite od požara

Uvjet upisa:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Medicinski maser

Opis zanimanja:

 • steći potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka, razviti vještine komuniciranja, samostalnost u radu
 • steći znanja o anatomiji, osnovna praktična znanja tehnike masaže ( osnovne tehnike, tehnika pritiskanja – shiatsu, refleksologija i dr.), osnovna znanja aromaterapije, liječenje masažom, sportom
 • osnovna znanja zaštite na radu i prve pomoći

Uvjet upisa:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Prodavač ukapljenog naftnog plina

Opis zanimanja:

 • priprema prodajnog mjesta za pravilan i siguran rad, rukovanje ukapljenim plinom, oprema i sredstva za rad, skladištenje i čuvanje ukapljenog plina, promet ukapljenog plina, znanje iz područja zaštite na radu, pružanja prve pomoći, mjere zaštite od požara

Uvjet upisa:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Građevinski poslovođa

Opis zanimanja:

 • organizacija i obavljanje poslova u građevinarstvu,vođenje poslova korespodencije, korištenje odgovarajuće građevinske opreme, komuniciranje sa poslovnim partnerima i radnicima, koordinacija i sinkronizacija poslovanja unutar građevinskog sustava

Uvjet upisa:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Proizvođač i sakupljač aromatičnog i začinskog bilja

Opis zanimanja:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka,poznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari, primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hranjiva i obogaćivati tlo
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja,odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja, odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke, znati odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala
 • Znati način provođenja pojedinog postupka dobivanja eteričnog ulja
 • Znati način provođenja postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja
 • Znati način provođenja postupka dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata
 • Znati način provođenja postupka ekstrakcije
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Povrtlar

Opis zanimanja:

 • Planiranje, projektiranje i podizanje povrtnjaka, poznavanje vrsta, sorata i osobina povrća, uzgoj povrća, spremanje i čuvanje povrća; prerada povrća, prerađevine i proizvodi od povrća i na bazi povrća, plasman i prodaja povrća
 • Poznavanje metoda i tehnika za sprečavanje nastanka čimbenika koji ugrožavaju život i zdravlje radnika ili radni okoliš

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Operater na računalu

Opis zanimanja:

 • Računalni operateri unose i obrađuju tekst, izrađuju tablične proračune manjeg stupnja složenosti, te su osposobljeni za korištenje Internetom kao medija za razmjenu podataka i informacija. Razvojem računala i njegovom primjenom u poslovanju pojavljuje se potreba za osposobljenim kadrom za rad u uredskim uvijetima gdje se koriste programi za pisanje i obradu teksta, tablični proračuni, i internet. U radu se Računalni operateri služe kompjutorima i dodatnom opremom (printer, modem, ISDN kartica…) potrebnom za ispunjenje zadataka u uredskom poslovanju

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Cvjećar

Opis zanimanja:

 • izradbi buketa i cvjetnih aranžmana za različite prigode, aranžiranje poklona, izrađivanje cvjetnih vrtića i vrtova u boci, aranžiranje lončanica i priprema za prodaju,savjetovanje kako njegovati sobne biljke
 • uređivanje izloga, uređivanje i aranžiranu interijera, višenamjenske dvorane, radne prostore, stambene prostore, sale za vjenčanja, crkve, pozornice za festivale i priredbe

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Rukovatelj betonarom

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ BETONAROM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • osposobiti djelatnike za rukovanje betonarom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važečim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj asfaltnom bazom

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ ASFALTNOM BAZOM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • rukovanje asfaltnom bazom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno s važećim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj industrijskim traktorom

Opis zanimanja:

 • upoznati polaznika s konstrukcijom samog industrijskim traktorom, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama
 • osposobiti polaznika za optimalnu uporabu stroja sa racionalnim trošenjem energije i neugrožavanjem okoline;
 • osposobiti polaznika za mogućnost sitnih popravaka za normalno funkcioniranje stroja;
 • osposobiti za pravilno rukovanje strojem;
 • vođenjem brige o raspoloživosti stroja za potrebe radnog procesa

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

Rukovatelj dizalicama (toranjska / mosna i portal / laka / autodizalica)

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme dizalice za rad,  rukovanja i upravljanja dizalicama.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena

Opis zanimanja:

 • Priprema i uređenje strojeva za otkopavanje i preradu kamena, zahvaćanje kamena, upravljanje strojevima za otkopavanje i preradu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Rukovatelj viličarom, bagerom, rovokopačem…

Rukovatelj viličarom / bagerom / rovokopačem / valjkom / dozerom / demperom / grejderom / skreperom

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju strojevima u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Zidar

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi zidova od raznih materijala, žbukati zidove raznim materijalima u građevinarstvu.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Proizvođač kulina i kobasice

Opis zanimanja:

 • Pripreme, obrade i sušenja domaće kobasice i kulena po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje
 • Primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu
 • Teorijska znanja o sirovinama za proizvodnju mesnih prerađevina (meso, začini i mirodije, aditivi, ovici…)

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Priprematelj jednostavnih jela i slastica, bureka i pizza

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i kuhanje jela u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane, na brodovima, putničkim vlakovima i u kućanstvima
 • planiranje obroka, pripremu i kuhanje jela
 • planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove,
 • nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poslužitelj jela i pića

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i posluživanje jela i pića u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane
 • planiranje obroka, pripremu i posluživanje jela i pića, planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove, nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ugradnja umjetnih noktiju

Opis zanimanja:

 • priprema i uređenje salona za početak rada, provođenja tretmana ugradnje umjetnih noktiju, prihvat korisnika usluga i provođenje osnovnih priprema za ostvarivanje tretmana, praktičan rad sa najnovijim alatima koji se u području ugradnje umjetnih noktiju primjenjuju u obavljanju tretmana

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti

Stolar

Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju, ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo, kola i ostale drvene dijelove vozila, drvenu opremu, uzorke, modele, kalupe, i druge predmete, kao što su lule, drvene skije, obuća, sportska oprema i štapovi.
Ti poslovi uključuju:
a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom;
b) izradu i popravak drvenih vozila, točkova i ostalih drvenih dijelova vozila;
d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka, mjernih modela i modela u naravnoj veličini, bačava, lula, drvenih skija, obuće i sportske opreme i štapova;
e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija;
f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta, bojanje premazima ručnim alatom i močenjem;
g) srodne poslove;
h) nadgled ostalih radnika

Pomoćni stolar

Opis zanimanja:

 • priprema radionice i stolarskog alata za pravilan i siguran rad
 • izrada predmeta, rad sa stolarskim alatom i strojevima na obradi materijala
 • državanje alata, redovito servisiranje strojeva i uređaja koji se koriste za rad
 • znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Rukovatelj motornom pilom

Opis zanimanja:

 • stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju motornom pilom u raznim uvjetima
 • znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj crpkom za beton i mikserom

Opis zanimanja:

 • Pripremiti crpku  za beton i mikser za pravilan i siguran rad te upravljati crpkom za beton i mikserom u raznim situacijama (prostorima, okruženju raznim predmetima i preprekama i dr.)
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

Zavarivač plamenom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja plamenom.
Svrha osposobljavanja je:

 • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
 • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Zavarivač TIG postupkom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inestnih plinova TIG postupkom – za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima, te obojenim metalima.
Svrha osposobljavanja je:

 • upoznati postupke zavarivanja i mogućnosti njegove primjene,
 • upoznati rad u stvarnim uvjetima proizvodnje,
 • upoznati probleme koji prate ovu tehnologiju,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • upoznati opasnosti pri radu
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Zavarivač REL postupkom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja REL postupkom.

 • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
 • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Keramičar

Opis zanimanja:

 • Znati o vrstama građevnog materijala koji se koristi u keramičarskim poslovima
 • Obavljati pripreme za postavljanje i uspješno i samostalno postavljati keramičke pločice u stambenim i ostalim građevinskim objektima
 • Samostalno postavljati keramiku u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Betonirac

Opis zanimanja:

 • Upoznavanje materijala za izgradnju građevine, mjere zaštite nužne za rad na siguran način, tehnologije rada u okviru zanimanja, manje složene radne operacije, rad uz nadzor kvalificiranog radnika.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Armirač

Opis zanimanja:

 • Znati o vrstama građevnog materijala i njegovom korištenju u armiračkim poslovima
 • Znati pripremiti materijal koji će se koristiti u armiranju. Praktično znati izraditi određene armature u praksi.
 • Znati samostalno izrađivati i postavljati razne vrste armatura pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Tesar

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi i postavljanju raznih oplata i razupora u građevinarstvu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • godina starosti, liječničko uvjerenje

Izolater

Opis zanimanja:

 • Koristiti sve  vrste  materijala koji se koriste za izoliranje u graditeljstvu.
 • Samostalno i uz nadzor iskusnog majstora provoditi izolaterske radove u graditeljstvu
 • Obaviti izolaterske poslove u različitim uvjetima rada,znati pripremiti materijal koji će se koristiti u izoliranju,praktično znati obaviti izolaciju, samostalno izrađivati i postavljati razne vrste izolacijskih materijala pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Skelar u graditeljstvu

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi, izradi elemenata i rukovanju pri postavljanju cijevne skele u raznim uvjetima
 • Samostalno montirati I rastaviti skelu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ličilac

Opis zanimanja:

 • upoznati osnovne građevne materijale koji se upotrebljavaju u ličilačkim poslovima, građevni elementi – njihova uloga i položaj u građevini, tehnike postupaka pri radu, stjecanje brzine, točnosti i kvalitete pri radu, primjena mjera zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Vizažist

Opis zanimanja:

 • poslovi šminkanja ( uljepšavanje i primjena kozmetike i šminke)
 • tretmani uljepšavanja i prikrivanja (korekutre) estetskih nedostataka lica, priprema za tretmane uljepšavanja, odabir pribora i preparata dekorativne kozmetike prema tipu kože i životnoj dobi, uljudno komuniciranje i ophođenje s korisnicima usluga

Uvjet za upis:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Kozmetičar

Opis zanimanja:

 • rukovanje osnovnim tehničkim sredstvima koja se primjenjuju u kozmetici, priprema preparata, izrada i nanošenje maski uz nadzor i upute kozmetičara, upoznati tehnike i tehnologiju rada kozmetičkih tretmana, komuniciranje sa korisnicima usluga, znanja u vezi uređenja i estetskog izgleda salona, provođenje dezinfekcije sredstava i opreme u salonu, sterilizacija sredstava za kozmetičke tretmane

Uvjet za upis:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Njegovatelj

Opis zanimanja:

 • pomoć u provođenju osobne higijene bolesnika / štićenika i higijene okoline / sestri, brinuti se o posteljnom rublju, pomoć pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika, pratnja i prijevoz bolesnika na dijagnostičke pretrage, dezinfekcija pribora za njegu i okoline bolesnika, prepoznati promjene na bolesniku
 • upoznati građu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline
 • razviti human odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini, razviti kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost, sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje (prije praktične nastave)

Pomoćni soboslikar – ličilac

Opis zanimanja:

 • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci;posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu;posjeduje svijest o važnosti svog zanimanja u izgradnji zgrade i udobnom životu stanara u njihovim domovima;preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Pomoćni armirač

Opis zanimanja:

 • znanje o građevinama, svim radovima na pripremi građenja i građenju, znanje o sigurnosti pri radu i radu na siguran način, pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, pravilno postavljanje armatura prema tehničkoj dokumentaciji, uloga armirača u montažnoj i industrijskoj gradnji, stjecanje znanja o suvremenoj gradnji, ekološka svijest  i odgovornost.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti