Pomoćni keramičar – oblagač

 • stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim pojmovima važnim za snalaženje na gradilištu, stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim materijalima važnim za obavljanje poslova pomoćnog keramičara oblagača; znanja i manualne vještine potrebnih za izvedbu jednostavnih keramičarskih radova i za pripomoć kod izvedbe složenih keramičarskih poslova; pravilno rukovanje osnovnim strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje; znanja o sigurnosti pri radu na gradilištu i na visini;razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Prodavač

Opis zanimanja:

 • rad s robom, upoznati  široki asortiman robe
 • samostalno obavljanje prometa robe.
 • Upoznati se sa pojmovima iz područja opće psihologije,  adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama   potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
 • Razviti smisao za suvremeno pristupanje tržištu,  samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
 • izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova, svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici,   skladišno poslovanje i otpremu robe.
 • etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja,  samostalno obavljanje prodavačkih poslova  uz poslovanje prodavaonice,  skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Pekar

Opis zanimanja:

 • zanatska i industrijska pekarska proizvodnja
 • samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu
 • izrada tijesta za kruh i peciva, obrada tijesta i tjestenih komada, pečenje tjestenih komada, hlađenje i skladištenje proizvoda …

Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Frizer

Opis zanimanja:

 • poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest.
 • naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca, uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima,  poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene.
 • steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova,  svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa,razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku.
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Vozač motornog vozila

Opis zanimanja:

 • steći sposobnost uspostave komunikacije ,spoznati vlastite mogućnosti i dosege.
 • uskladiti vlastite zahtjeva sa zahtjevima okoline.
 • znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, obaviti posao u sklopu otpremničke djelatnosti.
 • poslovi oko osiguranja tereta i putnika,briga o ispravnosti vozila, poslovi u skladištenju tereta.
 • znati izraditi cijenu prijevoza  u teretnom i putničkom prijevozu,obavljanje poslova u svezi registracije, tehničkih pregleda i  osiguranja motornih vozila.
 • uporaba literature i usavršavanje u struci i  zanimanju.
 • kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
 • vozačka dozvola B kategorije.

Zidar

Opis zanimanja:

 • poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala,steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama,naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove,steći vještinu zidanja zidova, izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • izrada i postava armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama,steći vještinu žbukanja, postavljanje izolacija.
 • montaža svih vrsta građevinskih skela,ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Krovopokrivač

Opis zanimanja:

 • Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja,
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
 • Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
 • Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
 • Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
 •  Znati montirati elemente na krovnim plohama.
 • Znati sanirati stare krovove.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Konobar

Opis zanimanja:

 • upoznati opasnosti na radu,propise o radu na siguran način,racionalno upotrebljavati materijale i energiju,  znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika
 • razviti i primjenjivati osobine konobara
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
 • upoznati opremu ugostiteljskih radnji ,        dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja
 • znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje, uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju, upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,  uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje ,  upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,znati primijeniti različite tehnike i načine posluživanja i načine naplaćivanja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ratar

Opis zanimanja:

 • obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda, primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih materijala, nekih pesticida i drugih materijala.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Tesar

Opis zanimanja:

 • upoznati svojstva, dobivanje i primjenu osnovnih tehničkih materijala,
 • znati odabrati materijale prema zahtjevima tehničkog crteža,
 • znati izabrati i primijeniti alate, postupke ručne i strojne obrade, postupke spajanja, montaže, lijevanja,
 • znati i moći ugraditi dijelove, sklopove, sustave,metalne konstrukcije.

Fasader

Opis zanimanja:

 • uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, u industrijsku i  serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
 • stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Limar

Opis zanimanja:

 • znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža,razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • znati postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica, plastične obrade,znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
 • upoznati postupke spajanja,montaže, primjene lijevanja  i metalurgiji lijevanja.
 • toplinska obrada, sredstva za hlađenje,izrada nosača elemenata građevinske limarije i umjeti ih izraditi, montaža elemenata građevinske limarije pneumatski sustavi, hidraulički sustavi.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Bravar

Opis zanimanja:

 • zaštita na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala,znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada, primijeniti mjerenja u praksi, postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica,upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada, primijeniti alate i postupke ,upoznati postupke spajanja.
 • znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
 • usvojiti pojmove o toplinskoj obradi,upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
 • znati  najvažnije postupke toplinske obrade, osnovne pojmove o koroziji, ponašanje materijala prema koroziji, postupke površinske zaštite,znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje….

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Instalater grijanja i klimatizacije

Opis zanimanja:

 • upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija,znati odabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati  i moći izraditi tehnički crtež,upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • ovladati postupcima spajanja metala,postupke prerade plastičnih masa, postupke spajanja i lijepljenja. Razumjeti rad instalacije.
 • znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove, staviti instalaciju u pogon,utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Kuhar

Opis zanimanja:

 • naručivanje sirovina, namirnica i poluproizvoda, preuzimanje naručene robe, skladištenje i čuvanje namirnica od kvarenja, rad u kuhinji, sudjelovanje u dijelovima postupka zgotovljavanja jela.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni gospodarstvenik

Opis zanimanja:

 • mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva.
 • čitanja i primjene preparata po pravilima uputa gnojidbi, sijanju i žetvi.
 • sadnja poljoprivrednih kultura.
 • vještine sadnje i obrade poljoprivrednih kultura
 • znanje za ispravan odabir sjemena.
 • tehnologije obrade tla, gnojidbe, estetike u poljoprivredi.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Dizajner interijera

Opis zanimanja:

 • priprema komercijalne banke podataka, radi marketinška istraživanja, priprema arhive kataloga, izrada projekata unutrašnjeg uređenja, bavi se istraživanjem hrvatskog i europskog tržišta

Njegov je zadatak proučiti, provjeriti prostorije koje je potrebno preurediti, te na temelju provedenog istraživanja vezanog uz namještaj i opremu ponuditi projekte.

Uvjet upisa:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Komercijalist

Opis zanimanja:

 • samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama…
 • poslovi vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ekonomist

Opis zanimanja:

 • samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, samostalna komunikaciju s poslovnim partnerima ,  samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslovi vezani za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke,razviti  poduzetnički duh,primjena kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poslovni tajnik

Opis zanimanja:

 • poslovi i radni zadaci  zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost.
 • sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno su ove osobe upućene na komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • vještina pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • uredsko komuniciranje, stalno usavršavanje u struci. Poslovni tajnik u svojoj radnoj okolini  i u predstavljanju poduzeća ili ustanove, treba svojim znanjem, izgledom i ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Upravni referent

Opis zanimanja:

 • korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima.
 • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Građevinski tehničar

Opis zanimanja:

 • dobre grafo-motoričke sposobnosti,dobar vid,smisao za urednost, razvijena koordinacija ruku,dobra koncentracija, dobra percepcija prostora,spretnost u kretanju, dobra orijentacija.
 • rad na crtaćem stolu i rad na računalu,rad uz dulje sjedenje, rad u svim vremenskim uvjetima, rad na visini, kretanje po privremenim konstrukcijama, rad u privremenim objektima na gradilištu, rad uz buku.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Agroturistički tehničar

Opis zanimanja:

 • kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja).
 • ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni tehničar stočar

Opis zanimanja:

 • obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.
 • stručna i opća znanja koja omogućuju maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Tehničar cestovnog prometa

Opis zanimanja:

 • proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika
 • analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj održavanja voznog parka.
 • poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa, poslove u skladištima, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu, poslovi u svezi
 • registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila, poslovi u svezi rent-a cara, regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opći poljoprivredni tehničar

Opis zanimanja:

 • obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
 • spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • znati racionalno koristiti materijale i energiju.
 • usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja, organizacija rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, rad u različitim granama stočarstva
 • znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
 • znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
 • upoznati mogućnosti primjene gnojiva,  steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Opis zanimanja:

 • znati davati upute o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 • poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka, poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te
 • promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

To4To Learning Today for Working Tomorrow

to4to

Pučko otvoreno učilište Libar bio je 2011. partner, a suradnici su: Istarska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe Pula, Split i Vukovar,  u Projektu To4To Learning Today for Working Tomorrow financiranje bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA, komponenta IV Razvoj ljudskih resursa, natječaj Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova. Aktivnosti projekta usmjerene su na kreiranje dugoročnih postavki za podizanje kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu kroz razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala u navedenom sektoru te promicanje cjeloživotnog učenja.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju učinkovitog obrazovnog i edukacijskog sustava usklađenog s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, a posebni cilj je izrada, verifikacija i provedba dva programa za stručno usavršavanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva u pet hrvatskih županija.

Nakon uspješnog verificiranja dva nova programa za osposobljavanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa – program za sommeliere i program za barmene.

Praktična nastava grupa Vukovar

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Vukoavru u ukupnom trajanju od 100 sati osržava se  u Ceriću u Udruzi Češnjak.

1 (2)

6 (2)

 

Polaznici će se tijekom praktične nastave upoznati sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja će pripremiti tlo, obogatiti tlo hranjivima, zatim će učiti o vegetativnom razmnožavanju: sadnicama, reznicama, dijeljenju, o generativnom razmnožavanju – sjemenom, o mjerama njege presadnica, o sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru , uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području, zatim o mjerama njege nakon sjetve i sadnje, kontroli rasta – održavanju i oblikovanju.
U sklopu tehnologije obrade i prerade aromatičnog bilja učit će o tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala), dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) i primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (2)

3 (1)

4

 

Praktična nastava grupa Slavonski Brod

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Slavonskom Brodu u ukupnom trajanju od 100 sati se održava na OPG-u Bošnjak u Tomici i OPG-u Vrljić u Brodskom Stupniku.

1 (1)

Polaznici su se tijekom praktične nastave upoznali sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja su pripremalii tlo, obogatili tlo hranjivima, te stjecali znanje o:

 • vegetativnom razmnožavanju (sadnicama, reznicama, dijeljenju)
 • generativnom razmnožavanju – sjemenom
 • mjerama njege presadnica
 • sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru
 • uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području
 • mjerama njege nakon sjetve i sadnje
 • kontroli rasta – održavanju i oblikovanju

10 (1)

6 (1)

 

Započeo je i dio teoretske nastave koja obuhvaća obradu i preradu aromatičnog bilja, a polaznici će učiti o:

Tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala) dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (1)

3

9

Teoretska nastava Slavonski Brod

Tijekom siječnja u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Libar održano je 50 sati teoretske nastave o ugoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i cijele Brodsko-posavske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

1

2

5

6

 

AROMA na 21.izložbi HISTRIA 2014.

Naši partneri na projektu AROMA-samozapošljavanja, Diopter otvoreno učilište iz Pule, predstavili su projekt AROMA- samozapošljavanja na 21. izložbi hrane i pića, Histria 2014.

Izložba se održavala od od 6.-8. veljače 2014. u Puli, na lokaciji Doma hrvatskih branitelja, Leharova 1. Histria je projekt koji je HGK-Županijska komora Pula pokrenula 1994. godine u cilju prepoznavanja kreativnosti i inovativnosti malih proizvođača (koji vrlo često imaju ograničene mogućnosti nastupa na sajmovima) odnosno predstavljanja kvalitetnih hrvatskih proizvoda, prvenstveno hrane i pića na sve zahtjevnijem tržištu. Tokom godina izložba je potvrdila kvalitetu i postala mjesto tradicionalnog okupljanja izlagača iz cijele Hrvatske, u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije sa sektorom turizma i trgovine.

Teoretska nastava Vukovar

Tijekom siječnja u prostorijama Učilišta Studium u Vukovaru, održano je 50 sati teoretske nastave o uzgoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i Vukovarsko-srijemske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja, predstavnici udruga i slično.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

11

12

16

15

Uvodna konferencija Vukovar

U Vukovaru je u prostorijama Učilišta Studium održana uvodna konferencija i predstavljanje projekta Aroma-samozapošljavanja.

Ravnateljica POU “Libar” Sanja Čop okupljenima je predstavila projekt, aktivnosti koje će se kroz projekt provoditi, ciljeve projekta i izvore financiranja. Ujedno su pozvani i svi prisutni da se prijave za sudejlovanje u projektu.

Uvodna_Vu8

Uvodna_Vu1

Uvodna konferencija Slavonski Brod

Uvodna_SBU prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Slavonski Brod održana uvodna konferencija i predstavljanje projekta Aroma-samozapošljavanja.

Ravnateljica POU “Libar” Sanja Čop okupljenima je predstavila projekt, aktivnosti koje će se kroz projekt provoditi, ciljeve projekta i izvore financiranja. Ujedno su pozvani i svi prisutni da se prijave za sudjelovanje u projektu.

 

 

Uvodna_SB1 Uvodna_SB8 Uvodna_SB9

Aroma samo-zapošljavanja / Aroma of self-employment

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bespovratna sredstva: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“
(EuropeAid/132182/M/ACT/HR)

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta dvaju obrazovnih ustanova za obrazovanje odraslih kroz uspostavu partnerstva, a sa ciljem ostvarivanja preduvijeta nužnih za kvalitetno obrazovanje odraslih kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada.

Specifični ciljevi:

Kreiranje nastavnog programa za dvije ustanove za obrazvanje odraslih u području poljoprivrede

Obrazovanje polaznika na pilot projektu edukacije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljane grupe:

45 sudionika (uglavnom nezaposlenih) teoretske nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

30 sudionika  (uglavnom nezaposlenih) praktične nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnok,, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

Programsko područje:

Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Istarska županija

Aktivnosti:

1 . Uspostava suradnje sa ključnim dionicima na projektu ( Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzgajivači bilja, relevantne institucije, udruge, mediji i dr.)

2.1. Teoretska nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 50 sati)

2.2. Praktična nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 100 sati).

2.3. Studijsko putovanje u francusku pokrajinu Provansa namijeno stručnom osoblju na projektu, dionicima i polaznicima edukacije.

3. Revizija nastavnog programa pilotiranog na projektu

4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

Razlozi za pokretanje projekta: ZAŠTO AROMA?

Hrvatsko tržište rada karakterizira izrazito visoka stopa nezaposlenosti, a u strukturi nezaposlenih velik je udio osoba se srednjom stručnom spremom. Demografski, većina nezaposlenih dolazi iz ruralnog područja koje je usmjereno na poljoprivredu i to uglavnom uzgoj tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego kog tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Također, zbog usitnjenosti posjeda, što je jedna od karakteristika obradivih površina u RH, uzgoj aromatičnog bilja primjereniji je nego tradicionalne kulture, jer su za njihov uzgoj potrebna manja financijska sredstva i manje obradive površine.

Za uzgoj i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, pa je i osnovni cilj ovog projekta osmisliti nastavni program koji sadrži teoretsku i praktičnu nastavu. Polaznicima ovog programa edukacije omogućava se stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime postaju konkurentniji na tržištu rada, ali ih se također i potiče na samo-zapošljavanje u području poljoprivrede.

Vrijednost projekta: 152.745,62 EUR

Sufinaciranje EU: 144.115,49 EUR

Potpisivanje ugovora

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. listopada, održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. 

Ugovore ukupne vrijednosti 2,509.384 eura dodijelili su Sabina Glasovac, pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje, Ankica Nježić, pomoćnica ministra za standard, strategije i posebne programe te Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Cilj natječaja koji je Ministarstvo pripremilo u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bio je ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada. Na natječaj je prijavljeno više od 100 projekata, a 16 najuspješnijih je dobilo bespovratna sredstva. U provođenju projekata Europske Unije ponovo ponovo je upješno pulsko otvoreno učilište Diopter, ovaj put kao partner u 2 projekta :

potpisivanje ugovora 1

1. “AROMA samozapošljavanja”
• Vrijednost projekta: 152.745,62 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište “LIBAR”, Slavonski Brod
• Partner: Diopter otvoreno učilište, Pula
• Mjesto provedbe: Brodsko-posavska, Istarska, Vukovarsko-srijemska županija
• Ciljna skupina: Nezaposlene osobe i osobe u potrazi za unosnijim zanimanjem
Trajanje: 12 mjeseci
2. “Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije”
• Vrijednost projekta: 167.788,03 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja
• Partneri:
– Diopter otvoreno učilište Pula
• Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
– Učilište Studium, Vukovar

• Mjesto provedbe: Vukovarsko-srijemska, Istarska županija
• Ciljna skupina: Ustanove za obrazovanje odraslih
Trajanje: 12 mjeseci

potpisivanje ugovora 3
Područja aktivnosti projekata usmjerena su na razvoj i pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih, jačanje kapaciteta nastavnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem unaprjeđivanja njihovih nastavnih vještina, kao i na nabavu opreme i materijala potrebnih za pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih.


http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12784&sec=1933