Edukacija za održivu uporabu pesticida

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

Nova grupa započinje  02. travnja 2019. u 16 sati

 Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunat trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009

info@pou-libar.hr

 


MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

Nova grupa započinje  05. srpnja 2018. u 16 sati

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunat trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede. 

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod
035/ 443 009; 091/ 443 00 92
info@pou-libar.hr


MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

 Nova grupa započinje  12. travnja 2018. u 16 sati

 Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunat trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede. 

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola 

Informacije i predbilježbe:  

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr


MODUL ZA SAVJETNIKE

Nova grupa započinje  19. veljače 2018. u 16 sati

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunat trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede. 

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

 

Informacije i predbilježbe:

 Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr


MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

Nova grupa započinje  15. veljače 2018. u 16 sati.
Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.
U troškove je pored nastave uračunat trošak ispita i izdavanje iskaznice.
Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 •  Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

 Informacije i predbilježbe:
Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod
035/ 443 009; 091/ 443 00 92
info@pou-libar.hr

 


MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

 

Nova grupa započinju  02.06.2016. U 16,30 SATI

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

 

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr


 

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

 • Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine

Nove grupe započinju  05.05.2016. U 16,30 SATI

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

 Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

____________________________________________________________________________

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

      – OPG i drugi poljoprivrednici

 • Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine

Nove grupe započinju  14.04.2016. U 16,30 SATI

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

_________________________________________________________ 

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE – OPG i drugi poljoprivrednici

 Nova grupa započinje  17.03.2016. U 16,30 SATI

  Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

______________________________________________________________

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE – OPG i drugi poljoprivrednici

 Nova grupa započinje 31.03.2016. u 16,30 sati.

 Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

__________________________________________________________

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE – OPG i drugi poljoprivrednici

Nova grupa započinje  17.03.2016. U 16,30 SATI

Program traje 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 dana.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede.

 • Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola

Prijavnica za izobrazbu -Word verzija 2010

UPUTA za popunjavanje prijavnice_17_3_16

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod
/ 443 009; 091/ 443 00 92
info@pou-libar.hr

_________________________________________________________

Izobrazba za pesticide – 18. – 20.02.2016. – Modul za profesionalne korisnike, početak 18.02. u 18 sati u prostorijama POU Libar

_________________________________________________________

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE – OPG i drugi poljoprivrednici

29.,30. i 31.10. 2015. izobrazba

 • Cijena: 350,00 kn

 ZA PROFESIONALNE KORISNIKE OPG i drugi poljoprivrednici –  punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina, preslika domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice;

Programi traju 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 popodneva, zadnji dan ispit.

U troškove je pored nastave uračunati trošak ispita i izdavanje iskaznice.

Informacije i upisi:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

_________________________________________________________

 22., 23. i 24.10. 2015.

MODUL ZA DISTRIBUTERE 

 • zaposlenike/radnike; uvjet za upis: završena četverogodišnja srednja škola
 • distributeri kao odgovorne osobe; uvjet za upis: diplomski/preddiplomski/stručni studij agronomije ili šumarstva + odslušano i položeno min 90 sati iz zaštite bilja
 • cijena po polazniku: 550,00kn

MODUL ZA SAVJETNIKE- savjetnici prodavači

 • uvjet za upis: diplomski/preddiplomski/stručni studij agronomije ili šumarstva + odslušano i položeno min 90 sati iz zaštite bilja
 • cijena: 650,00kn
 • 22.,23. i 24.10. izobrazba

Programi traju 15 školskih sati, a realiziraju se u 3 popodneva, zadnji dan ispit.

Prvo predavanje 22. 10.2015. u 18 sati u  prostorijama POU Libar

Informacije i upisi:

Pučko otvoreno učilište Libar,

Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009; 091/ 443 00 92

info@pou-libar.hr

Upis u programe za 2018. / 2019. g.

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

Upis u programe za 2018. / 2019. g.

Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!

1. Program osnovnog obrazovanja odraslihplanirani broj polaznika je 50.

2. Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije

Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Opći/a poljoprivredni tehničar/ka 50
2. Poljop. tehničar fitofarmaceut/kinja 30
3. Poljop. tehničar stočar 30
4. Agroturistički tehničar 30
5. Poljoprivredni gospodarstvenik 30
6. Vrtlar 30
7. Ratar 30
8. Prodavač 50
9. Komercijalist 50
10. Ekonomist 50
11. Upravni referent 50
12. Poslovni tajnik 50
13. Tehničar cestovnog prometa 50
14. Građevinski tehničar 30
15. Vozač motornog vozila 100
16. Zidar 30
17. Kuhar 50
18. Konobar 50
19. Krovopokrivač 30
20. Tesar 30
21. Fasader 30
22. Limar 30
23. Bravar 30
24. Instalater grijanja i klimatizacije 30
25. Slastičar / ka 30

 

3. Program stjecanja niže stručne spreme

Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Pomoćni keramičar – oblagač 20
2. Pomoćni armirač 20
3. Pomoćni soboslikar – ličilac 20
4. Bolničar/ka 20

 

 

 

 

 

4.Programi stručnog usavršavanja

Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika
1. Medicinski maser             20
2. Dizajner interijera              20
3. Građevinski poslovođa              20
4. Voditelj / ica izrade i provedbe EU projekata  

20

 

5. Programi stručnog osposobljavanja

Rb. Naziv programa Plan. broj polaznika
1. za osnovne poslove zidara 30
2. za osnovne poslove tesara 30
3. za osnovne poslove armirača 30
4. za osnovne poslove keramičara 30
5. za rukovatelja crpkom za beton i mikserom  

30

6. za osnovne poslove betonirca 30
7. za osnovne poslove skelara u graditeljstvu  

30

8. za osnovne poslove izolatera 30
9. za osnovne poslove krovopokrivača 30
10. za osnovne ličilačke poslove 30
11. za zavarivača MAG postupkom 50
12. za zavarivača REL postupkom 50
13. za zavarivača plamenom 50
14. za kozmetičara 30
15. za vizažistu 30
16. za njegovateljicu 100
17. za gerontodomaćina / icu 30
18. za dadilju 30
19. za pomoćnika u nastavi 30
20. za knjigovođu / tkinju 30
21. za zavarivača TIG postupkom 100
22. za rukovatelja dozerom 30
23. za rukovatelja demperom 30
24. za rukovatelja grejderom 30
25. za rukovatelja skreperom 30
26. za rukovatelja utovarivačem 30
27. za rukovatelja valjkom 30
28. za rukovatelja viličarom 30
29. za rukovatelja bagerom 30
30. za rukovatelja strojevima za otkopavanje i preradu kamena  

30

31. za rukovatelja dizalicama (toranjska-kranska, mosna i portal, auto i laka dizalica, signalist i vezač tereta na dizalicama)  

30

32. za rukovatelja motornom pilom 50
33. za rukovatelja motornom kosilicom 50
34. za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom  

50

35. za rukovatelja kombajnom 50
36. za rukovatelja traktorom s radnim priključcima  

50

37. za rukovatelja hidrauličkom platformom  

50

38. za rukovatelja hidrauličkom dizalicom  

50

39. za rukovatelja vibracijskim nabijačem  

30

40. za poslužitelja jela i pića 50
41. za priprematelja jednostavnih jela, slastica, bureka i pizza  

50

42. za slastičara 30
43. za kuhara 30
44. za priprematelj/ica bureka i pizza 30
45. za ugradnja umjetnih noktiju 20
46.

 

za stolara 20
47. za cvjećara 20
48. za sobaricu 50
49. za operatera na računalu 30
50. za rukovatelja industrijskim traktorom 50
51. za rukovatelja rovokopačom 30
52. za rukovatelja betonarom 20
53. za rukovatelja asfaltnom bazom 20
54. za poslove povrtlara 30
55. za poslove ratara 30
56. za poslove stočara 30
57. za poslove voćara/ice 20
58. za poslove pčelara 20
59. za poslove mesara / ice 20
60. za poslove proizvođača rakije i domaćih aromatiziranih pića  

30

61. za proizvođača kulina i kobasice 30
62. za proizvođača/icu i sakupljača/icu aromatičnog i  začinskog bilja

 

 

30

63. za poslove vinogradara-vinara-podrumara 30
64. za barmena

 

30
65. za sommeliera 30
66. za bravara 20
67. za zavarivača /icu TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure 20
68 za poslove kozmetičke njege lica 30
69. za osnovne poslove pedikure 30
70. za rukovatelja strojevima za finalnu obradu drva 30
71. za rukovatelja finišerom 30
72. za rukovatelja konzolnom dizalicom 30
73. za rukovatelja elektrokolicima 30
74. osnovni poslovi montera suhe gradnje 30

 

6. Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih

 1. engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 100 polaznika
 2. francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika  
 3. njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) –150 polaznika
 4. talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika

7. Program izobrazbe  za ( osnovni i dopunski)

održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere

100  polaznika

8. Program izobrazbe  u području javne nabave

50 polaznika

Upisi u školu stranih jezika

Upisi u nove grupe njemačkog i engleskog jezika traju do 11.rujna 2017.g.

Molimo sve zainteresirane da se jave u POU Škola Stranih Jezika Libar.
Planirani početak nastave novih grupa je kraj rujna 2017.g.

 • engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
 • njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)

A1 – 2 modula

A2 –  2 modula

B1 – 4 modula

B2 –  2 modula

C1 –  2 modula

C2 – 2 modula

Cijena modula je 2,500,00 kn

U cijenu su uračunati: udžbenik, radna bilježnica i CD ispit, potvrda o odslušanm modulu ili svjedodžba nakon završenog cijelog stupnja.

Polaznik ostvaruje popust od 10% ako je uplata jednokratna, 5% ako se plaća na dvije rate i 3 rate, u kojem slučaju nemate popust.

Tečajevi u POU Libar su verificirani, što znači da se upisuju u E-radnu knjižicu, tj. po završetku stupnja polaže se komisijski ispit, te se po uspješno položenom ispitupolazniku izdaje svjedodžba koja je priznata u zemljama EU. Predavači su profesori njemačkog i engleskog jezika koji su osim završenog studija boravili u inozemstvu i usavršili se za rad u manjim grupama kada se radi o poučavanju stranog jezika.

Termini predavanja su u pravilu od 16.00-21.00.

Predavanja su : 2x tjedno x2h; 2x tjedno x 3h; 3x tjedno x2h; ili 3x tjedno x 3h, a sve u dogovoru s polaznicima unutar određene grupe.

POU Libar

CROSKILLS izobrazba

Međunarodno, ali i hrvatsko zakonodavstvo u području zgradarstva određuje sve stroža

mjerila u pogledu energetske učinkovitosti i energetskog svojstva zgrada.

Cilj CROSKILLS izobrazba je unaprjeđenja vještina građevinskih radnika za rad po načelu energetski učinkovite gradnje.

Obrazovanje prema programu CROSKILLS omogućuje savladavati zahtjevne izazove postavljene pred građevinske radnike i obrtnike u smislu visoke kakvoće izvođenja radova, pažljivog izvođenja i najsitnijih detalja na vanjskoj ovojnici zgrade, te ugradnje tehničkih sustava.

Do kraja kolovoza 2017. godine, određeni broj programa izobrazbe sufinanciran je iz

projekta CROSKILLS te stoga BESPLATAN za polaznike. Pučko otvoreno učilište Libar, trening centar, pruža priliku svim zainteresiranima mogućnost pohađanja izobrazbe.

Prve izobrazbe su 19.05., 20.05. i 22.05. a raspored predavanja možete pogledati na slijedećim poveznicama:

ZIDAR

FASADER

Više informacija u Brošuri ili nas kontaktirajte u Učilištu Libar.

CROSKILLS Zidar Raspored

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu po programu CROSKILLS

Zanimanje: ZIDAR

 

 1. – 20. svibnja 2017., Pučko otvoreno učilište LIBAR, Nikole Zrinskog 28,

Slavonski Brod

 

DNEVNI RED

 

Vrijeme Tema
19. svibnja 2017., petak
15:20 – 15:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA
15:30 – 16:15 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti – OPĆENITO

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Motivacija, energetska učinkovitost, postupanje s građevinskim otpadom, osnove sociologije rada, zakonski okvir (organizacija građenja, zaštita na radu, zaštita od požara), poznavanje zgrade (poznavanje nacrta, elementi zgrade i pomoćne konstrukcije na gradilištu), te kontrolu kakvoće građenja (zrakonepropusnost).

16:15 – 16:25 PAUZA
16:25 – 17:10 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti – OPĆENITO

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,  

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: energetska učinkovitost, postupanje s građevinskim, otpadom, osnove sociologije rada, zakonski okvir (organizacija građenja, zaštita na radu, zaštita od požara), poznavanje zgrade (poznavanje nacrta, elementi zgrade i pomoćne konstrukcije na gradilištu), te kontrolu kakvoće građenja (zrakonepropusnost).

17:10 – 17:20 PAUZA
17:20 – 18:05 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Irena Pipunić, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: djelatnost zidara, zidarski pribor, alat i strojevi, toplinsko – izolacijske opeke, zidane konstrukcije, upute za ugradnju zidnih elemenata.

18:05 – 18:15 PAUZA

 

 

Vrijeme Tema
19. svibnja 2017., petak
18:15 – 19:00 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Irena Pipunić, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: izolacija zgrade, izolacijski materijali, plivajući pod

19:00 – 19:10 PAUZA
19:10 – 19:55 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: izolacija zgrade, ETICS sustavi, obrada detalja kod ETICS sustava.

19:55 – 20:05 PAUZA
20:05  – 20:50 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: greške kod izvođenja ETICS-a.

 

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu po programu CROSKILLS

Zanimanje: ZIDAR

 

 1. – 20. svibnja 2017., Pučko otvoreno učilište LIBAR, Nikole Zrinskog 28,

Slavonski Brod

 

DNEVNI RED

 

Vrijeme Tema
20. svibnja 2017., subota
07:50 – 08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA
08:00 – 08:45 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Video prikaz primjera, komentiranje i dojmovi

08:45 – 08:55 PAUZA
08:55 – 09:40 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Ugradnja vanjske stolarije

09:40 – 09:50 PAUZA
09:50 – 10:35 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Predgotovljeni sustavi, izolirana oplata za beton – ICF

10:35 – 10:45 PAUZA

 

 

Vrijeme Tema
20. svibnja 2017., subota
10:45 – 11:30 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač:  Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Video prikaz primjera, komentiranje i dojmovi

11:30 – 11:40 PAUZA
11:40 – 12:25 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač:  Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,  

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: ravni krovovi, zeleni krovovi.

12:25 – 12:35 PAUZA
12:35  – 13:20 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE ZIDAR

Predavač:  Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,  

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: ravni krovovi, zeleni krovovi.

 

CROSKILLS Fasader raspored

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu po programu CROSKILLS

Zanimanje: FASADER

 

 1. – 20. svibnja 2017., Pučko otvoreno učilište LIBAR, Nikole Zrinskog 28,

Slavonski Brod

 

DNEVNI RED

 

Vrijeme Tema
19. svibanja 2017., petak
15:20 – 15:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA
15:30 – 16:15 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti – OPĆENITO

Predavač: Irena Pipunić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Motivacija, energetska učinkovitost, postupanje s građevinskim otpadom, osnove sociologije rada, zakonski okvir (organizacija građenja, zaštita na radu, zaštita od požara), poznavanje zgrade (poznavanje nacrta, elementi zgrade i pomoćne konstrukcije na gradilištu), te kontrolu kakvoće građenja (zrakonepropusnost).

16:15 – 16:25 PAUZA
16:25 – 17:10 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti – OPĆENITO

Predavač: Irena Pipunić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: energetska učinkovitost, postupanje s građevinskim, otpadom, osnove sociologije rada, zakonski okvir (organizacija građenja, zaštita na radu, zaštita od požara), poznavanje zgrade (poznavanje nacrta, elementi zgrade i pomoćne konstrukcije na gradilištu), te kontrolu kakvoće građenja (zrakonepropusnost).

17:10 – 17:20 PAUZA
17:20 – 18:05 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: djelatnost fasadera, fasaderski pribor, alat i strojevi, izolacijski materijali, ETICS sustav, paropropusnost, podloge za ETICS, priprema podloge, izvođenje ETICS-a

18:05 – 18:15 PAUZA

 

 

Vrijeme Tema
19. svibnja 2017., petak
18:15 – 19:00 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: paropropusnost, podloge za ETICS, priprema podloge, izvođenje ETICS-a

19:00 – 19:10 PAUZA
19:10 – 19:55 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: nanošenje predpremaza, greške kod izvođenja ETICS-a.

19:55 – 20:05 PAUZA
20:05  – 20:50 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: nanošenje predpremaza, greške kod izvođenja ETICS-a.

 

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu po programu CROSKILLS

Zanimanje: FASADER

 

 1. – 20. svibnja 2017., Pučko otvoreno učilište LIBAR; Nikole Zrinskog 28,

Slavonski Brod

 

DNEVNI RED

 

Vrijeme Tema
20. svibnja 2017., subota
07:50 – 08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA
08:00 – 08:45 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Video prikaz primjera, komentiranje i dojmovi

08:45 – 08:55 PAUZA
08:55 – 09:40 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Ugradnja vanjske stolarije

09:40 – 09:50 PAUZA
09:50 – 10:35 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Ugradnja vanjske stolarije

10:35 – 10:45 PAUZA

 

 

Vrijeme Tema
20. svibnja 2017., subota
10:45 – 11:30 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Ivona Matačić, dipl. ing. građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: Video prikaz primjera, komentiranje i dojmovi

11:30 – 11:40 PAUZA
11:40 – 12:25 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: ventilirane i staklene fasade, zelene fasade.

12:25 – 12:35 PAUZA
12:35  – 13:20 Kontinuirana izobrazba građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti, Strukovni dio, GRAĐEVINSKO ZANIMANJE FASADER

Predavač: Jelena Krajinović, dipl.ing.građevinarstva,

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod

Predavanje obuhvaća teme: ventilirane i staklene fasade, zelene fasade.

 

UPISI U PROGRAM  OSPOSOBLJAVANJA – POMOĆNIK/CA U NASTAVI

Ako želite lakše doći do zaposlenja, upišite formalni program osposobljavanja za pomoćnika/cu u nastavi.

Upisi u tijeku!!

 

Za sve dodatne informacije javite se u POU Libar, Nikole Zrinskog 28, 35000 Slavonski Brod ili na telefon Tel: 035/ 443-009

Upisi traju do 01. ožujka 2017.

_____________________________________________________________________________________________

 

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

Objavljuje upise u formalni program osposobljavanja ZA POSLOVE

POMOĆNIKA/CE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Program u trajanju od 218 sati – od čega je planirano 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.

Po završetku programa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti, koje se upisuje u e – knjižicu.

Upisi traju do 28.11.2016.

  

Informacije i predbilježbe:

Pučko otvoreno učilište Libar, N. Zrinskog 28, Slavonski Brod

035/ 443 009;

info@pou-libar.hr

NOVO! Specijalistički program izobrazbe u području Javne nabave

Izobrazbom se osigurava da obveznici izobrazbe steknu specifična znanja i vještina u području javne nabave sukladno njihovim različitim ulogama i odgovornostima.

Pučko otvoreno učilište Libar nositelj je ovlaštenja za izvođenje specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave rješenjem Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-01/16-01/07; URBROJ: 526-06-01-02-02-02/1-16-03.

Više o specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave možete vidjeti OVDJE.

Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih

 • engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
 • njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
 •  francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) 
 • talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)

A1 se sastoji od 2 modula po 70 sati.

A2 –  2 modula

B1 – 4 modula

B2 –  2 modula

C1 –  2 modula

C2 – 2 modula

Cijena modula je 2,500,00.

U cijenu su uračunati: udžbenik, radna bilježnica i CD, izlazak na komisijski ispit i uvjerenje nakon prvih 70 sati  te svjedodžba nakon završenog stupnja.

Popust od 10% ako platite odjedanput, 5% ako platite na dvije rate, a možete platiti i na 3 rate, u kojem slučaju nemate popust. Uz ugovor dobijete uplatnice na max tri rate koje uplaćujete u banci ili posti.

Tečajevi u POU Libar su verificirani, što znači da se upisuju u e-radnu knjižicu, tj po završetku stupnja dobijete svjedodžbu priznatu u zemljama EU. Predavači su profesori njemačkog i engleskog jezika koji su osim završenog studija boravili u inozemstvu i usavršili se za rad u manjim grupama kada se radi o poučavanju stranog jezika.

Upisi za nove grupe traju do 5.rujna.

Termini predavanja su u pravilu od 16.00-21.00.

Predavanja su : 2x tjedno x2h; 2x tjedno x 3h; 3x tjedno x2h; ili 3x tjedno x 3h, a sve u dogovoru s polaznicima unutar određene grupe.

 

 

NATJEČAJ Za popunu sljedećih radnih mjesta:

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
3. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
4. Profesor engleskog  jezika

Profesor njemačkog  jezika

2 izvršitelja

3 izvršitelja

5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
7. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
8. Profesor kemije 1 izvršitelj
9. Profesor biologije 1 izvršitelj
10. Profesor informatike 1 izvršitelj
11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
16. Profesor pravne skupine predmeta 2 izvršitelja
17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. prometa 1 izvršitelj
20. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
21. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
24. Majstor frizer 1 izvršitelj
25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
28. Dipl. ing. strojarstva 1 izvršitelj
29. Dipl. ing. građevine 2 izvršitelja
30. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
31. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
32. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
33. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
34. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
35. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
36 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
37. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
38. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
39. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Pod 1. – 39.     stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu ( honorarni posao ).

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),
 • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova

( preslika radne knjižice ),

 • preslika domovnice.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave .

Prijave se podnose na adresu:

 

 

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 28

Upis u programe za 2016. / 2017. g.

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

Upis u programe za 2016. / 2017. g.

Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!

 • program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj polaznika je 50.
 • programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije
Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Opći/a poljoprivredni tehničar/ka 50
2. Poljop. tehničar fitofarmaceut/kinja 30
3. Poljop. tehničar stočar 30
4. Agroturistički tehničar 30
5. Poljoprivredni gospodarstvenik 30
6. Vrtlar 30
7. Ratar 30
8. Prodavač 50
9. Komercijalist 50
10. Ekonomist 50
11. Upravni referent 50
12. Poslovni tajnik 50
13. Tehničar cestovnog prometa 50
14. Građevinski tehničar 30
15. Pekar 30
16. Frizer 30
17. Vozač motornog vozila 100
18. Zidar 30
19. Kuhar 50
2021.. Konobar 50
22. Krovopokrivač 30
23. Tesar 30
24. Fasader 30
25. Limar 30
26. Bravar 30
27. Instalater grijanja i klimatizacije 30
28. Slastičar / ka 30

 

 • program stjecanja niže stručne spreme
Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Pomoćni keramičar – oblagač 20
2. Pomoćni armirač 20
3. Pomoćni soboslikar – ličilac 20
4. Bolničar/ka 20

 

 • programi stručnog usavršavanja
Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika
1.  Prodavač  nafte i naftnih derivata 20
2. Prodavač  ukapljenog plina 20
3. Medicinski  maser 30
4. Građevinski  poslovođa 30
5. Dizajner  interijera 20
6. Voditelj / ica izrade i provedbe EU projekata  

20

 • programi stručnog osposobljavanja
Rb. Naziv programa Plan. broj polaznika
1. za osnovne poslove zidara 30
2. za osnovne poslove tesara 30
3. za osnovne poslove armirača 30
4. za osnovne poslove keramičara 30
5. za rukovatelja crpkom za beton i mikserom  

30

6. za osnovne poslove betonirca 30
7. za osnovne poslove skelara u graditeljstvu  

30

8. za osnovne poslove izolatera 30
9. za osnovne poslove krovopokrivača 30
10. za osnovne ličilačke poslove 30
11. za zavarivača MAG postupkom 50
12. za zavarivača REL postupkom 50
13. za zavarivača plamenom 50
14. za kozmetičara 30
15. za vizažistu 30
16. za njegovateljicu 100
17. za gerontodomaćin / ica 30
18. za dadilju 30
19. za pomoćnika u nastavi 30
20. za knjigovođu / tkinju 30
21. za zavarivača TIG postupkom 100
22. za rukovatelja dozerom 30
23. za rukovatelja demperom 30
24. za rukovatelja grejderom 30
25. za rukovatelja skreperom 30
26. za rukovatelja utovarivačem 30
27. za rukovatelja valjkom 30
28. za rukovatelja viličarom 30
29. za rukovatelja bagerom 30
30. za rukovatelja strojevima za otkopavanje i preradu kamena  

30

31. za rukovatelja dizalicama (toranjska-kranska, mosna i portal, auto i laka dizalica, signalist i vezač tereta na dizalicama)  

30

32. za rukovatelja motornom pilom 50
33. za rukovatelja motornom kosilicom 50
34. za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom  

50

35. za rukovatelja kombajnom 50
36. za rukovatelja traktorom s radnim priključcima  

50

37. za rukovatelja hidrauličkom platformom  

50

38. za rukovatelja hidrauličkom dizalicom  

50

39. za rukovatelja vibracijskim nabijačem  

30

40. za poslužitelja jela i pića 50
41. za priprematelja jednostavnih jela, slastica, bureka i pizza  

50

42. Slastičar / ka 30
43. Kuhar / ica 30
44. Priprematelj/ica pizze 30
45. -ugradnja umjetnih noktiju 20
46.

 

za pomoćnog stolara 20
47. za cvjećara 20
48. za sobaricu 50
49. za operatera na računalu 30
50. za rukovatelja indust.traktorom 50
51. za rukovatelja rovokopačem 30
52. za rukovatelja betonarom 20
53. za rukovatelja asfaltnom bazom 20
54. za poslove povrtlara 30
55. za poslove ratara 30
56. za poslove stočara 30
57. za poslove voćara/ice 20
58. za poslove pčelara 20
59. za poslove mesara / ice 20
60. za poslove proizvođača rakije i domaćih aromatiziranih pića  

30

61. za proizvođača kulina i kobasice 30
62. za proizvođača/icu i sakupljača/icu aromatičnog i  začinskog bilja

 

 

30

63. za poslove vinogradara-vinara-podrumara 30
64.

65.

Barmen

Sommelier

30

Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih

 1. engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 100 polaznika
 2. francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika  
 3. njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) -150 polaznika
 4. talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika

 

Program izobrazbe  za ( osnovni i dopunski)

održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere

 • 100 polaznika

 

Poziv za sudjelovanje u programu usavršavanja za zanimanje Specijalist TIG zavarivanja

U sklopu projekta „SEZ – Suradnjom u edukaciji do zapošljavanja“ – HR.3.1.19-0072, POU Libar, Slavonski Brod provodi pilotiranje programa usavršavanja odraslih osoba za zanimanje SPECIJALIST TIG-ZAVARIVANJA, te objavljuje upis za pohađanje programa usavršavanja.

Program usavršavanja provodit će se u trajanju od 60 sati teoretske nastave i 548 sati u vježbaoni, te 42 sata prakse (7 dana) kod poslodavca u realnim uvjetima. Polaznicima će po završetku programa usavršavanja u sklopu ovog projekta biti omogućen i izlazak na ispit/ testiranje za zavarivača (atest). Polaznici koji uspješno savladaju program usavršavanja steći će potrebno Uvjerenje o završenom programu usavršavanja.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Upisuje se 15 polaznika u Slavonskom Brodu. Odluku u konačnom odabiru polaznika donosi ravnatelj ustanove POU Libar.

Školarina za polaznike, kao i trošak liječničkog pregleda i testiranja po završetku programa osposobljavanja (atesta) u cijelosti se financira iz EU sredstava.

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Biti nezaposleni
 • Imati završenu najmanje srednju školu tehničkog smjera (3-godišnju ili 4-godišnju)
 • Biti zdravstveno sposobni za obavljanje poslova zavarivanja (liječnički pregled biti će organiziran po odabiru uže skupine polaznika)
 • Biti motivirani za sudjelovanje u cjelokupnom programu usavršavanja (okvirno od 16. svibnja 2016. do 31.listopada 2016.)

Zamolbe sa životopisom, motivacijskim pismom i dokazom o stečenoj stručnoj spremi, dostaviti do 21.04.2016. poštom na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „LIBAR“

Nikole Zrinskog 28

Slavonski Brod

Dodatne informacije na telefon: 035/443-009 ili na e-mail: info@pou-libar.hr

Odabrani polaznici biti će pozvani na dodatni informativni razgovor, radi uže selekcije putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

U Slavonskom Brodu 11.04.2016.

RAVNATELJ:

Sanja Čop

Ruralni razvoj – Osposobljavanje

Poštovani,
Planirate prijaviti projekt Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj u sklopu Podmjere 6.1., Podmjere 6.2., Podmjere 6.3., Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima? Neki od osnovnih uvjeti koje morate zadovoljiti za stjecanje prava na potporu su da ste osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina ( na dan podnošenja Zahtjeva za potporu ) i posjedujete odgovarajuća stručna znanja i vještine te ste po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.
Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:
– završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine ili – radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.
POU Libar je ustanova za obrazovanje odraslih koja će Vam omogućiti stjecanje upravo tih spomenutih potrebnih stručnih znanja i vještina za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti iz objavljenog Pravilnika.
Ovim putem Vam želimo predstaviti programe iz poljoprivrednog sektore koje provodimo te istaknuti želju kako bismo Vam rado pomogli u provođenju aktivnosti edukacije u sklopu Vašeg projekta.
Sve programe provodi stručni kadar, a nastava je prilagođena radnim i drugim obavezama polaznika. Po završetku programa dobiva se Uvjerenje o osposobljenosti – CERTIFIKAT ili svjedodžba, koji se upisuje u e- knjižicu kao zanimanje.

Preuzmite dokument: Podmjera 6.1._pdf

Preuzmite dokument: Podmjera 6.2._pdf

Preuzmite dokument: Podmjera 6.3._pdf

Natječaj za posao

Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
3. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
4. Profesor engleskog  jezikaProfesor njemačkog  jezika 2 izvršitelja3 izvršitelja
5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
7. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
8. Profesor kemije 1 izvršitelj
9. Profesor biologije 1 izvršitelj
10. Profesor informatike 1 izvršitelj
11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
16. Profesor pravne skupine predmeta 2 izvršitelja
17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. prometa 1 izvršitelj
20. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
21. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
24. Majstor frizer 1 izvršitelj
25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
28. Dipl. ing. strojarstva 1 izvršitelj
29. Dipl. ing. građevine 2 izvršitelja
30. Dipl.ing arhitekture 1 izvršitelj
31. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
32. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
33. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
34. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
35. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
36. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
37 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
38. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
39. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
40. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Pod 1. – 40.    stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu (honorarni posao).

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova
 • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranici www.pou-libar.hr

Prijave se podnose pismeno na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 28

UPISI u školsku godinu 2015/2016

POU Libar objavljuje upise u sve verificirane srednjoškolske programe. Detaljne informacije u prostorijama POU Libar.

Upisi opširinije

Programi:

Kontakt

E-mail: info@pou-libar.hr

Tel:    +385 35 443 009

Fax:   +385 35 638 632

Mob: +385 91 443 0090

+385 91 443 0091

UPISI u školu stranih jezika do 14. 09. 2015.

Uđite u svijet stranih jezika.

Naučite Engleski, Njemački, Francuski ili Talijanski (stupnjevi od A1 do C2) u POU Libar. Svaki stupanj sadrži minimalno dva modula, a svaki modul je u trajanju od 70 nastavnih sati. Programi stranih jezika odobreni su od MZOS RH. Nastavni programi izrađeni prema međunarodnim standardima (dokument Vijeća Europe: Zajednički europski okvir za jezike).

Nakon uspješno položenog ispita za stupnjeve od A1 do C2 polaznici stječu svjedodžbu koja je javna isprava sa pravom upisa u E-radnu knjižicu.

Tečajeve stranih jezika provode vanjski suradnici Škole stranih jezika POU Libar – diplomirani profesori Filozofskih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, od kojih nekolicina završava i poslijediplomske studije.

Specifičnost našeg rada su male grupe u multimedijalno opremljenim učionicama u centru grada, grupni tečajevi općeg jezika, grupni tečajevi poslovnog i pravnog jezika, individualna nastava…

 

UPISI U POSEBNE JEZIČNE PROGRAME

Poslovni engleski jezik/njemački..

Pripremni tečaj za ispite CAMBRIDGE BEC PRELIMINARY i CAMBRIDGE BEC VANTAGE Ako vam je potreban tečaj engleskog jezika […]

Tečajevi pravnog engleskog jezika

Tečaj pravnog engleskog jezika priprema Vas i za polaganje ILEC (International Legal English Certificate) ispita, međunarodno priznatog ispita pravnog […]

Tečajevi strukovnog medicinskog engleskog/njemačkog jezika

Individualna poduka

Pomoć u učenju stranog jezika za učenike

 

 

POPUST + BESPLATAN TABLET

Krećemo s upisima u školsku godinu 2015./2016. i nudimo zanimljive pogodnosti:
U Slavonskom Brodu, dajemo popust od 20% svim ovogodišnjim maturantima koji se žele prekvalificirati ili nastaviti školovanje. Popust vrijedi za upisane do 15.7. u programe prodavač, vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, komercijalist i opći poljoprivredni tehničar.
U Zagrebu dajemo popust od 10% na sve programe srednje škole, dok ovogodišnjim maturantima omogućujemo popust od 15% na upis do 15.7.
I svim upisanima darujemo besplatan tablet kako bi lakše učili.

Za sve informacije, obratite nam se na navedene kontakte.

Vaš POU Libar

Specijalist za EU fondove

POU Libar je ponosni partner VCC Akademije. VCC Akademija ( Vocational Competence Certificate – Potvrda o stručnim kompetencijama) je sustav obrazovanja koji omogućava izdavanje potvrde o stručnim kompetencijama u nekoliko modula. POU Libar uskoro kreće s provođenjem modula „Specijalist za EU fondove“. Cijena modula je 7.500,00 kuna i traje 80 sati. Nastava počinje u lipnju.

Za sve dodatne informacije, nazovite na 443-009.

Vaš POU Libar

[UPISI/POPUST]

 

POU Libar organizira novu grupu osposobljavanja za njegovateljice.

Predavanja kreću 20.5. u 16:00 sati, a novim polaznicima omogućujemo popust,

stoga cijena osposobljavanja iznosi 3800,00 kuna.
Za sve dodatne informacije o upisu i programu, nazovite 443 – 009.

Vaš POU Libar

 

Osposobljavanje za zavarivače

POU Libar provodi programe osopobljavanja za zavarivače raznim postupcima (TIG, MAG, REL, plamen). Svi programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se provode u suradnji s Đuro Đaković Montaža – Centar za zavarivanje. Kontinuiranim praćenjem kretanja zavarivačkog osoblja na tržištu rada, potrebama raznih investitora, složenijim tehnološkim zahtjevima i primjenjivanjem sve složenijih materijala za zavarivanje, ulažu se trajni napori za potrebnom kontinuiranom i kvalitetnom izobrazbom zavarivača. Za dodatne informacije o upisu, obratite nam se na info@pou-libar ili telefon 035 443 009. Za dodatne informacije o praktičnoj nastavi, posjetite stranice našeg partnera – Centra za zavarivanje na poveznici.

Termini predavanja za održivu uporabu pesticida-općine

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

ŠTITAR

J. J. Strossmayera 36,

Štitar

03., 04. I 05.02.2015.

Početak u 18,30  sati

Maximalno 100

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

 

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

VELIKA KOPANICA

U prostorijama Općine, Vladimira Nazora 1

09., 10. I 11.02.2015.

Početak u 19  sati

Maximalno 100

 

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

 

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

KLAKAR

Mjesni dom

09., 10. I 11.02.2015.

Početak u 18  sati

Maximalno 100

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

Termini predavanja za održivu uporabu pesticida – Sikirevci/Sibinj

Vrsta izobrazbe: Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike – kategorija OPG i drugi poljoprivrednici
Priručnik: Svi polaznici dobivaju tiskani priručnik
Cijena tečaja:  380,00kn ( u cijenu uključen ispit i iskaznica)
Prijave su otvorene do popunjenja tečaja.
Prijave U POU Libar ili u lokalnu općinu.

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači
SIKIREVCI

 

OSNOVNA ŠKOLA

Lj. Gaja 11

Sikirevci

03., 04. I 05.02.2015. Početak u 18 sati

Maximalno 100

 

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

 

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači
SIBINJ

108 brigade ZNG 6

Općina Sibinj

05., 06. I 07.02. 2015 Početak u 18 sati

Maximalno 100

 Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača Ministarstva poljoprivrede

Upisi u siječnju

Učilište Libar provodi upise u siječnju za programe:

 • osposobljavanja za zanimanja : njegovatelj/ica i viličar
 • održive uporabe pesticida za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike
 • srednje škole i prekvalifikacije za trogodišnje i četverogodišnje programe

Za sve dodatne informacije dođite u učilište, javite nam se mailom na info@pou-libar.hr ili nazovite na 035/443-009

Primamo predbilježbe za program izobrazbe (osnovni i dopunski) za održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere

Pučko otvoreno učilište Libar među prvima je u Hrvatskoj i prva  Ustanova u brodsko – posavskoj županiji, koju je Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo za provođenje zakonom propisane edukacije poljoprivrednika i drugih profesionalnih korisnika za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Sredstva za zaštitu bilja će moći kupovati i primjenjivati isključivo na osnovu potvrde o uspješno položenom ispitu.

Među tim su korisnicima obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi poljoprivrednici (u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu), tvrtke i zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine poput parkova i nasada, okućnica, sportskih terena, cesta i pruga.

Osnova su bili Zakon o održivoj uporabi pesticida, donesen 19. veljače, i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, iz 2012., utemeljen na dokumentu Europskog parlamenta i Vijeća Europe – Direktivi 209/128/EZ, i obvezujući je za sve članice Europske unije.

Primamo predbilježbe za program izobrazbe (osnovni i dopunski) za održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere.

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja možete preuzeti klikom na: 

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

Edukacija poljoprivrednika i drugih profesionalnih korisnika za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Pučko otvoreno učilište Libar među prvima je u Hrvatskoj i prva Ustanova u Brodsko-posavskoj županiji, koju je Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo za provođenje zakonom propisane edukacije poljoprivrednika i drugih profesionalnih korisnika za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Sredstva za zaštitu bilja će se moći kupovati i primjenjivati isključivo na osnovu potvrde o uspješno položenom ispitu.

Među tim korisnicima su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi poljoprivrednici (u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu), tvrtke i zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine poput parkova i nasada, okućnica, sportskih terena, cesta i pruga.

Osnova su bili Zakon o održivoj uporabi pesticida, donesen 19. veljače, i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, iz 2012., utemeljen na dokumentu Europskog parlamenta i Vijeća Europe – Direktivi 209/128/EZ, i obvezujući je za sve članice Europske unije.

Upise i formiranje grupa (od 25 polaznika) vršit ćemo tijekom ljeta, a početak tečaja predviđamo za jesen 2014. godine. 

Polaznike očekuje zanimljiv program podijeljen u 15 nastavnih sati, te priprema za ispit i provjera znanja. Tečaj će se održavati u dogovoru s polaznicima.