Natječaj za posao 2018

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
3. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
4. Profesor engleskog  jezika

Profesor njemačkog  jezika

2 izvršitelja

3 izvršitelja

5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
7. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
8. Profesor kemije 1 izvršitelj
9. Profesor biologije 1 izvršitelj
10. Profesor informatike 1 izvršitelj
11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
16. Profesor pravne skupine predmeta 1 izvršitelja
17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. prometa 1 izvršitelj
20. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
21. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
24. Majstor frizer 1 izvršitelj
25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
28. Dipl. ing. strojarstva 3 izvršitelja
29. Dipl. ing. građevine 3 izvršitelja
30. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
31. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
32. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
33. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
34. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
35. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
36 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
37. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
38. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
39. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Pod 1. – 39.     stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu ( honorarni posao ).

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),
 • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova
 • preslika domovnice.

U Slavonskom Brodu, 29. kolovoza 2018.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Nikole Zrinskog 28, Slavonski Brod

Dualno obrazovanje – Obrazovanje u Njemačkoj “Idi svojim putem”

U sklopu projekta “The job of my life” koji je dijelom programa Mobi Pro – EU, posebnog programa za potporu profesionalnoj mobilnosti mladih zainteresiranih za obrazovanje i nezaposlenog mladog kvalificiranog kadra iz Europe, Učilište Libar je provelo školu stranog jezika u kojoj su polaznici učili njemački jezik u trajanju od 280 sati.

Dualno obrazovanje je uspješan model, široko razgranat i orjentiran prema zahtjevima prakse. Pruža zanimljive profesionalne perspektive. U dualnom sustavu obrazovanja učenici na praktičnoj nastavi igraju dvostruku ulogu – istovremeno su učenici i zaposlenici. Na praksi izučavaju zanimanje tako što sudjeluju u radu prema uputama iskusnih kolega. Jedan ili dva dana u tjednu pohađaju strukovnu školu gdje uče teorijsku osnovu zanimanja. Nastavni sadržaj se sastoji od općih predmeta, kao i predmeta prilagođenih zanimanju.

Polaznici po završetku tečaja njemačkog jezika odlaze u Njemačku, gdje imaju osiguran smještaj, putne troškove i nastavak školovanja. Tečaj njemačkog jezika je vodila Julka Baličević, a naše polaznike – Fabijana, Daniela, Kristijana, Brunu, Maju i Anu već čeka posao i nova budućnost u Njemačkoj.

Prodavač nafte i naftnih derivata

Opis zanimanja:

 • priprema prodajnog mjesta za pravilan i siguran rad, rukovanje naftom i naftnim derivatima, oprema i sredstva koja se koriste pri radu, skladištenje i čuvanje, promet nafte i naftnih derivata, znanje iz područja zaštite na radu, pružanja prve pomoći, mjere zaštite od požara

Uvjet upisa:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Medicinski maser

Opis zanimanja:

 • steći potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka, razviti vještine komuniciranja, samostalnost u radu
 • steći znanja o anatomiji, osnovna praktična znanja tehnike masaže ( osnovne tehnike, tehnika pritiskanja – shiatsu, refleksologija i dr.), osnovna znanja aromaterapije, liječenje masažom, sportom
 • osnovna znanja zaštite na radu i prve pomoći

Uvjet upisa:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Prodavač ukapljenog naftnog plina

Opis zanimanja:

 • priprema prodajnog mjesta za pravilan i siguran rad, rukovanje ukapljenim plinom, oprema i sredstva za rad, skladištenje i čuvanje ukapljenog plina, promet ukapljenog plina, znanje iz područja zaštite na radu, pružanja prve pomoći, mjere zaštite od požara

Uvjet upisa:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Građevinski poslovođa

Opis zanimanja:

 • organizacija i obavljanje poslova u građevinarstvu,vođenje poslova korespodencije, korištenje odgovarajuće građevinske opreme, komuniciranje sa poslovnim partnerima i radnicima, koordinacija i sinkronizacija poslovanja unutar građevinskog sustava

Uvjet upisa:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Proizvođač i sakupljač aromatičnog i začinskog bilja

Opis zanimanja:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka,poznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari, primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hranjiva i obogaćivati tlo
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja,odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja, odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke, znati odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala
 • Znati način provođenja pojedinog postupka dobivanja eteričnog ulja
 • Znati način provođenja postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja
 • Znati način provođenja postupka dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata
 • Znati način provođenja postupka ekstrakcije
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Povrtlar

Opis zanimanja:

 • Planiranje, projektiranje i podizanje povrtnjaka, poznavanje vrsta, sorata i osobina povrća, uzgoj povrća, spremanje i čuvanje povrća; prerada povrća, prerađevine i proizvodi od povrća i na bazi povrća, plasman i prodaja povrća
 • Poznavanje metoda i tehnika za sprečavanje nastanka čimbenika koji ugrožavaju život i zdravlje radnika ili radni okoliš

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Operater na računalu

Opis zanimanja:

 • Računalni operateri unose i obrađuju tekst, izrađuju tablične proračune manjeg stupnja složenosti, te su osposobljeni za korištenje Internetom kao medija za razmjenu podataka i informacija. Razvojem računala i njegovom primjenom u poslovanju pojavljuje se potreba za osposobljenim kadrom za rad u uredskim uvijetima gdje se koriste programi za pisanje i obradu teksta, tablični proračuni, i internet. U radu se Računalni operateri služe kompjutorima i dodatnom opremom (printer, modem, ISDN kartica…) potrebnom za ispunjenje zadataka u uredskom poslovanju

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Cvjećar

Opis zanimanja:

 • izradbi buketa i cvjetnih aranžmana za različite prigode, aranžiranje poklona, izrađivanje cvjetnih vrtića i vrtova u boci, aranžiranje lončanica i priprema za prodaju,savjetovanje kako njegovati sobne biljke
 • uređivanje izloga, uređivanje i aranžiranu interijera, višenamjenske dvorane, radne prostore, stambene prostore, sale za vjenčanja, crkve, pozornice za festivale i priredbe

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Rukovatelj betonarom

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ BETONAROM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • osposobiti djelatnike za rukovanje betonarom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važečim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj asfaltnom bazom

Opis zanimanja:

 • RUKOVATELJ ASFALTNOM BAZOM u različitim industrijskim djelatnostima, posebice u građevinarstvu
 • rukovanje asfaltnom bazom uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno s važećim propisima o zaštiti na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj industrijskim traktorom

Opis zanimanja:

 • upoznati polaznika s konstrukcijom samog industrijskim traktorom, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama
 • osposobiti polaznika za optimalnu uporabu stroja sa racionalnim trošenjem energije i neugrožavanjem okoline;
 • osposobiti polaznika za mogućnost sitnih popravaka za normalno funkcioniranje stroja;
 • osposobiti za pravilno rukovanje strojem;
 • vođenjem brige o raspoloživosti stroja za potrebe radnog procesa

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

Rukovatelj dizalicama (toranjska / mosna i portal / laka / autodizalica)

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme dizalice za rad,  rukovanja i upravljanja dizalicama.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena

Opis zanimanja:

 • Priprema i uređenje strojeva za otkopavanje i preradu kamena, zahvaćanje kamena, upravljanje strojevima za otkopavanje i preradu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Rukovatelj viličarom, bagerom, rovokopačem…

Rukovatelj viličarom / bagerom / rovokopačem / valjkom / dozerom / demperom / grejderom / skreperom

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju strojevima u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Zidar

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi zidova od raznih materijala, žbukati zidove raznim materijalima u građevinarstvu.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Proizvođač kulina i kobasice

Opis zanimanja:

 • Pripreme, obrade i sušenja domaće kobasice i kulena po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje
 • Primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu
 • Teorijska znanja o sirovinama za proizvodnju mesnih prerađevina (meso, začini i mirodije, aditivi, ovici…)

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Priprematelj jednostavnih jela i slastica, bureka i pizza

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i kuhanje jela u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane, na brodovima, putničkim vlakovima i u kućanstvima
 • planiranje obroka, pripremu i kuhanje jela
 • planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove,
 • nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poslužitelj jela i pića

Opis zanimanja:

 • planiranje, organiziranje i posluživanje jela i pića u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane
 • planiranje obroka, pripremu i posluživanje jela i pića, planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji, srodne poslove, nadgled ostalih radnika

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ugradnja umjetnih noktiju

Opis zanimanja:

 • priprema i uređenje salona za početak rada, provođenja tretmana ugradnje umjetnih noktiju, prihvat korisnika usluga i provođenje osnovnih priprema za ostvarivanje tretmana, praktičan rad sa najnovijim alatima koji se u području ugradnje umjetnih noktiju primjenjuju u obavljanju tretmana

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti

Stolar

Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju, ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo, kola i ostale drvene dijelove vozila, drvenu opremu, uzorke, modele, kalupe, i druge predmete, kao što su lule, drvene skije, obuća, sportska oprema i štapovi.
Ti poslovi uključuju:
a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom;
b) izradu i popravak drvenih vozila, točkova i ostalih drvenih dijelova vozila;
d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka, mjernih modela i modela u naravnoj veličini, bačava, lula, drvenih skija, obuće i sportske opreme i štapova;
e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija;
f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta, bojanje premazima ručnim alatom i močenjem;
g) srodne poslove;
h) nadgled ostalih radnika

Pomoćni stolar

Opis zanimanja:

 • priprema radionice i stolarskog alata za pravilan i siguran rad
 • izrada predmeta, rad sa stolarskim alatom i strojevima na obradi materijala
 • državanje alata, redovito servisiranje strojeva i uređaja koji se koriste za rad
 • znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Rukovatelj motornom pilom

Opis zanimanja:

 • stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju motornom pilom u raznim uvjetima
 • znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Rukovatelj crpkom za beton i mikserom

Opis zanimanja:

 • Pripremiti crpku  za beton i mikser za pravilan i siguran rad te upravljati crpkom za beton i mikserom u raznim situacijama (prostorima, okruženju raznim predmetima i preprekama i dr.)
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola

Zavarivač plamenom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja plamenom.
Svrha osposobljavanja je:

 • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
 • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Zavarivač TIG postupkom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inestnih plinova TIG postupkom – za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima, te obojenim metalima.
Svrha osposobljavanja je:

 • upoznati postupke zavarivanja i mogućnosti njegove primjene,
 • upoznati rad u stvarnim uvjetima proizvodnje,
 • upoznati probleme koji prate ovu tehnologiju,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • upoznati opasnosti pri radu
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Zavarivač REL postupkom

Opis zanimanja:

Program je namijenjen za stručno osposobljavanje djelatnika za poslove i radne zadatke vezane uz tehniku zavarivanja REL postupkom.

 • upoznati osnovne materijale u metalskoj industriji i njihovu primjenu,
 • upoznati osnovna svojstva materijala i moguće načine obrađivanja,
 • ovladati teorijskim znanjem iz osnova zavarivanja,
 • samostalno čitati radioničke i tehnološke dokumente

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti,  liječničko uvjerenje

Keramičar

Opis zanimanja:

 • Znati o vrstama građevnog materijala koji se koristi u keramičarskim poslovima
 • Obavljati pripreme za postavljanje i uspješno i samostalno postavljati keramičke pločice u stambenim i ostalim građevinskim objektima
 • Samostalno postavljati keramiku u raznim uvjetima
 • Znati provoditi mjere zaštite na radu

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Betonirac

Opis zanimanja:

 • Upoznavanje materijala za izgradnju građevine, mjere zaštite nužne za rad na siguran način, tehnologije rada u okviru zanimanja, manje složene radne operacije, rad uz nadzor kvalificiranog radnika.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Armirač

Opis zanimanja:

 • Znati o vrstama građevnog materijala i njegovom korištenju u armiračkim poslovima
 • Znati pripremiti materijal koji će se koristiti u armiranju. Praktično znati izraditi određene armature u praksi.
 • Znati samostalno izrađivati i postavljati razne vrste armatura pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.

Uvjet upisa:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, liječničko uvjerenje

Tesar

Opis zanimanja:

 • Stručno obavljati zadaće na izradi i postavljanju raznih oplata i razupora u građevinarstvu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • godina starosti, liječničko uvjerenje

Izolater

Opis zanimanja:

 • Koristiti sve  vrste  materijala koji se koriste za izoliranje u graditeljstvu.
 • Samostalno i uz nadzor iskusnog majstora provoditi izolaterske radove u graditeljstvu
 • Obaviti izolaterske poslove u različitim uvjetima rada,znati pripremiti materijal koji će se koristiti u izoliranju,praktično znati obaviti izolaciju, samostalno izrađivati i postavljati razne vrste izolacijskih materijala pod nadzorom majstora.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Skelar u graditeljstvu

Opis zanimanja:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi, izradi elemenata i rukovanju pri postavljanju cijevne skele u raznim uvjetima
 • Samostalno montirati I rastaviti skelu
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ličilac

Opis zanimanja:

 • upoznati osnovne građevne materijale koji se upotrebljavaju u ličilačkim poslovima, građevni elementi – njihova uloga i položaj u građevini, tehnike postupaka pri radu, stjecanje brzine, točnosti i kvalitete pri radu, primjena mjera zaštite na radu

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje

Vizažist

Opis zanimanja:

 • poslovi šminkanja ( uljepšavanje i primjena kozmetike i šminke)
 • tretmani uljepšavanja i prikrivanja (korekutre) estetskih nedostataka lica, priprema za tretmane uljepšavanja, odabir pribora i preparata dekorativne kozmetike prema tipu kože i životnoj dobi, uljudno komuniciranje i ophođenje s korisnicima usluga

Uvjet za upis:

 • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Kozmetičar

Opis zanimanja:

 • rukovanje osnovnim tehničkim sredstvima koja se primjenjuju u kozmetici, priprema preparata, izrada i nanošenje maski uz nadzor i upute kozmetičara, upoznati tehnike i tehnologiju rada kozmetičkih tretmana, komuniciranje sa korisnicima usluga, znanja u vezi uređenja i estetskog izgleda salona, provođenje dezinfekcije sredstava i opreme u salonu, sterilizacija sredstava za kozmetičke tretmane

Uvjet za upis:

 • završen IV stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Njegovatelj

Opis zanimanja:

 • pomoć u provođenju osobne higijene bolesnika / štićenika i higijene okoline / sestri, brinuti se o posteljnom rublju, pomoć pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika, pratnja i prijevoz bolesnika na dijagnostičke pretrage, dezinfekcija pribora za njegu i okoline bolesnika, prepoznati promjene na bolesniku
 • upoznati građu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline
 • razviti human odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini, razviti kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost, sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, liječničko uvjerenje (prije praktične nastave)