Komercijalist

Opis zanimanja:

 • samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama…
 • poslovi vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Ekonomist

Opis zanimanja:

 • samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, samostalna komunikaciju s poslovnim partnerima ,  samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslovi vezani za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke,razviti  poduzetnički duh,primjena kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poslovni tajnik

Opis zanimanja:

 • poslovi i radni zadaci  zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost.
 • sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno su ove osobe upućene na komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • vještina pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
 • uredsko komuniciranje, stalno usavršavanje u struci. Poslovni tajnik u svojoj radnoj okolini  i u predstavljanju poduzeća ili ustanove, treba svojim znanjem, izgledom i ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Upravni referent

Opis zanimanja:

 • korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima.
 • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Građevinski tehničar

Opis zanimanja:

 • dobre grafo-motoričke sposobnosti,dobar vid,smisao za urednost, razvijena koordinacija ruku,dobra koncentracija, dobra percepcija prostora,spretnost u kretanju, dobra orijentacija.
 • rad na crtaćem stolu i rad na računalu,rad uz dulje sjedenje, rad u svim vremenskim uvjetima, rad na visini, kretanje po privremenim konstrukcijama, rad u privremenim objektima na gradilištu, rad uz buku.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Agroturistički tehničar

Opis zanimanja:

 • kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja).
 • ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni tehničar stočar

Opis zanimanja:

 • obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.
 • stručna i opća znanja koja omogućuju maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Tehničar cestovnog prometa

Opis zanimanja:

 • proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika
 • analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj održavanja voznog parka.
 • poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa, poslove u skladištima, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu, poslovi u svezi
 • registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila, poslovi u svezi rent-a cara, regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Opći poljoprivredni tehničar

Opis zanimanja:

 • obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
 • spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • znati racionalno koristiti materijale i energiju.
 • usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja, organizacija rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, rad u različitim granama stočarstva
 • znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
 • znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
 • upoznati mogućnosti primjene gnojiva,  steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Opis zanimanja:

 • znati davati upute o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 • poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka, poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te
 • promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

Uvjet za upis:

 • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti