Komercijalist

Opis zanimanja: samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama… poslovi vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta…

Ekonomist

Opis zanimanja: samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, samostalna komunikaciju s poslovnim partnerima ,  samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslovi vezani za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke,razviti  poduzetnički duh,primjena kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina…

Poslovni tajnik

Opis zanimanja: poslovi i radni zadaci  zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost. sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno su ove osobe upućene na komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima. vještina pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima. uredsko…

Upravni referent

Opis zanimanja: korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima. informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Građevinski tehničar

Opis zanimanja: dobre grafo-motoričke sposobnosti,dobar vid,smisao za urednost, razvijena koordinacija ruku,dobra koncentracija, dobra percepcija prostora,spretnost u kretanju, dobra orijentacija. rad na crtaćem stolu i rad na računalu,rad uz dulje sjedenje, rad u svim vremenskim uvjetima, rad na visini, kretanje po privremenim konstrukcijama, rad u privremenim objektima na gradilištu, rad uz buku. Uvjet za upis: završena osnovna škola,…

Agroturistički tehničar

Opis zanimanja: kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja). ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načini pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni tehničar stočar

Opis zanimanja: obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke. stručna i opća znanja koja omogućuju maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Tehničar cestovnog prometa

Opis zanimanja: proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj…

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Opis zanimanja: znati davati upute o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala. poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka, poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet…