Opći poljoprivredni tehničar

Opis zanimanja: obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje. spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša. znati racionalno koristiti materijale i energiju. usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu,…

Prodavač

Opis zanimanja: rad s robom, upoznati  široki asortiman robe samostalno obavljanje prometa robe. Upoznati se sa pojmovima iz područja opće psihologije,  adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama   potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini. Razviti smisao za suvremeno pristupanje tržištu,  samostalno obavljanje marketinških aktivnosti. izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja…

Pekar

Opis zanimanja: zanatska i industrijska pekarska proizvodnja samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu izrada tijesta za kruh i peciva, obrada tijesta i tjestenih komada, pečenje tjestenih komada, hlađenje i skladištenje proizvoda … Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada Uvjet za upis: završena…

Frizer

Opis zanimanja: poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest. naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca, uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima,  poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene.…

Vozač motornog vozila

Opis zanimanja: steći sposobnost uspostave komunikacije ,spoznati vlastite mogućnosti i dosege. uskladiti vlastite zahtjeva sa zahtjevima okoline. znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, obaviti posao u sklopu otpremničke djelatnosti. poslovi oko osiguranja tereta i putnika,briga o ispravnosti vozila, poslovi u skladištenju tereta. znati izraditi cijenu prijevoza  u teretnom i putničkom prijevozu,obavljanje…

Zidar

Opis zanimanja: poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala,steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama,naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove,steći vještinu zidanja zidova, izradi, montaži i podupiranju oplata. izrada i postava armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente. razviti vještinu izrade, ugradnje…

Krovopokrivač

Opis zanimanja: Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja, Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija. Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa. Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča. Steći znanja…

Konobar

Opis zanimanja: upoznati opasnosti na radu,propise o radu na siguran način,racionalno upotrebljavati materijale i energiju,  znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar, planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika razviti i primjenjivati osobine…

Ratar

Opis zanimanja: obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda, primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih materijala, nekih pesticida i drugih materijala. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Tesar

Opis zanimanja: upoznati svojstva, dobivanje i primjenu osnovnih tehničkih materijala, znati odabrati materijale prema zahtjevima tehničkog crteža, znati izabrati i primijeniti alate, postupke ručne i strojne obrade, postupke spajanja, montaže, lijevanja, znati i moći ugraditi dijelove, sklopove, sustave,metalne konstrukcije.

Fasader

Opis zanimanja: uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, u industrijsku i  serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Limar

Opis zanimanja: znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža,razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda. znati postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica, plastične obrade,znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka. upoznati postupke spajanja,montaže, primjene lijevanja  i metalurgiji lijevanja. toplinska obrada, sredstva za…

Bravar

Opis zanimanja: zaštita na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala,znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda. izraditi jednostavne tehničke crteže. upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada, primijeniti mjerenja u praksi,…

Instalater grijanja i klimatizacije

Opis zanimanja: upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija,znati odabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, razumjeti čitati  i moći izraditi tehnički crtež,upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica. ovladati postupcima spajanja metala,postupke prerade plastičnih masa, postupke spajanja i lijepljenja. Razumjeti rad instalacije. znati i moći montirati i demontirati pojedine…

Kuhar

Opis zanimanja: naručivanje sirovina, namirnica i poluproizvoda, preuzimanje naručene robe, skladištenje i čuvanje namirnica od kvarenja, rad u kuhinji, sudjelovanje u dijelovima postupka zgotovljavanja jela. Uvjet za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Poljoprivredni gospodarstvenik

Opis zanimanja: mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura. podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva. čitanja i primjene preparata po pravilima uputa gnojidbi, sijanju i žetvi. sadnja poljoprivrednih kultura. vještine sadnje i obrade poljoprivrednih kultura znanje za ispravan odabir sjemena. tehnologije obrade tla, gnojidbe, estetike u poljoprivredi. Uvjet za upis: završena osnovna škola,…