Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

U sklopu Elementa projekta 7: Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

 • izrađen sustav za objavu nastavnih sadržaja na Internet
 • objavljen e-priručnik za potrebe provođenja teoretske nastave za zanimanje zavarivač TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure

 

E-learning sustav koristit će POU Libar, a platforma će se koristiti za objavljivanje raznih nastavnih materijala koji će biti izrađeni i za druge POO koje ustanove provodi. Na taj će se način unaprijediti kvaliteta usluga koje POU Libar pruža svojim korisnicima.

http://elearning.pou-libar.hr/

Razvijen web portal za razmjenu informacija između poslodavaca i posloprimaca u sektoru zavarivanja

 

U sklopu Elementa projekta 1: Razvoj održivog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru

– izrađen web portal za razmjenu informacija između poslodavaca i posloprimaca, kao i za objavu relevantnih informacija

Tvrtka Count IT j.d.o.o. u suradnji sa članovima radne skupine osmislila je portal, prikupila relevantne podatke potrebne za kvalitetno unošenje oglasa, te razvila portal u cijelosti.

 

Zavarivač.hr

Motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada

Dana 19. siječnja 2016.  u sklopu projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja, a u organizaciji CTR Razvojne agencije Brodsko posavske županije d.o.o. organizirana je motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada.

Na radionici su sudjelovali predstavnici obrazovnih isnititucija, poslodavci, predstavnici HZZ-a, Brodsko-posavske županije, Hrvastske gospodarske komore, predstavnici Lokalnog parterstva za zapošljavanje i županijske razvojne agencije CTR, te predstavnici medija.

Cilj radionice je bio motivirati dionike na lokalnu tržištu rada na aktivno sudjelovanje u radu Radne skupine koja za cilj ima sudjelovanje u procesu izrade novog programa za obrazovanje odraslih za specijalistu TIG-zavarivača, te reviziju postojećeg programa osposobljavanja za TIG-zavarivača, a u skladu sa metodologijama HKO-a.

U sklopu radionice predstavljen je cjelokupni projekt, te je dionicima pojašnjena njihova uloga, kao i mogućnosti i ciljevi suradnje. Božica Bukovski-Supanc prisutnima je predstavila metodoligiju HKO-a koja polaznike stavlja u središte obrazovanja, te ih upoznala za procesima izrade skupova ishoda učenja. Prisutni su upoznati sa registrom HKO-a i pojmovima standard zanimanja, skup kompetencija i standarda kvalifikacija.

Voditeljica projekta, ravnateljica POU Libar Sanja Čop, detaljnije je pojasnila element projekta 1: Razvoj loklanog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavac u metaloprerađivačkom sektoru, u sklopu kojeg je predviđeno i osnivanje i rad Radne skupine, te su prisutni pozvani na iskaz ineteresa za sudjelovanje u Radnoj skupini, koja je po završetku radionice i oformljena.

Pristuni su usluglasili termine sastanaka Radne skupine kao i ostalih aktivnosti u sklopu projekta.

Sez – Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja

Pučko otvoreno učilište „Libar“ 30.11.2015. godine potpisalo je sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja. Ugovor je potpisan na temelju Odluke o financiranju 25 projekata u ukupnom iznosu od 29 milijuna kuna bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za poboljšanje kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih.

1

Projekt je sufinanciran kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je 30.11.2015.-29.11.2016. a programsko područje je Brodsko-posavska županija.

 

06

 

 

03 02

 

 

04       05

 

 

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
Bespovratna sredstva: Poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je:

 • Poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih
prijedloga su:

 • Razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja
 • Uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost.
 • Razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

SVRHA PROJEKTA
Projektom se želi uvesti dva nova programa osposobljavanja odraslih (TIG-zavarivač i specijalist-TIG zavarivač), izraditi standard zanimanja i standard kvalifikacija. Unaprjeđenjem
nastavničkih kompetencija, uvođenjem novih modela poučavanja i uvođenjem sustava kvalitete stvorit će se preduvjeti za usklađenje ustanove sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO).

CILJEVI PROJEKTA

 1. Uspostaviti partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada i obrazovnih ustanova kako bi se lokalnom tržištu rada osiguravala kompetentnu radnu snaga.
 2. Razviti novi i modernizirati postojeći program osposobljavanja odraslih u sektoru Brodogradnje i metalurgije, a koji se temelje na kompetencijskom pristupu usmjerenom na polaznike.
 3. Poboljšati kvalitetu rada i ojačati kapacitete ustanove za obrazovanje odraslih za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskom pristupu.

CILJANA SKUPINA
Prva ciljana skupina je 15 nezaposlenih polaznika programa
osposobljavanja odraslih za zanimanje specijalist TIG-
zavarivač sa područja Brodsko-posavske županije, sa ciljem
povećanja njihove zapošljivosti.

Ovaj program osposobljavanja će za polaznike biti besplatan, a polaznici će biti pozvani preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Druga ciljana skupina su djelatnici POU Libar, (2 djelatnika
i 12 nastavnika) za koje će biti organizirane radionice za
unaprijeđenije nastavničkih kompetencija i edukacija
o izradi skupova ishoda učenja i primjeni HKO-a.

ELEMENTI PROJEKTA – Projekt je podijeljen u elemente,
koji predstavljaju skupine aktivnosti radi postizanja
nekog cilja. Na projektu su sljedeći elementi:

Element projekta 1:
Razvoj lokalnog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru

Element projekta 2:
Unaprijeđenije nastavničkih kompetencija

Element projekta 3:
Studijsko putovanje Njemačka– posjet SLV Duisburg

Element projekta 4:
Uvođenje sustava kvalitete u obrazovnu ustanovu

Element projekta 5:
Revizija i modernizacija postojećeg programa osposobljavanja TIG-ZAVARIVAČ u skladu s HKO i izrada novog programa osposobljavanja SPECIJALIST TIG ZAVARIVAČ

Element projekta 6:
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za zanimanje ZAVARIVAČ

Element projekta 7:
Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

Element projekta 8:
Pilotiranje obrazovnog programa SPECIJALIST TIG-ZAVARIVAČ

Vizuale SEZ – Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja

Graficki_dizajn_Slavonski_Brod_07

Rollup Banner 100x200cm

Trodjelni_Letak_Graficki_dizajn_Slavonski_Brod_23

Trodijelni letak

Learning for educating

POU Libar 2015. godine provodi projekt “Learning for educating” koji je financiran iz Erasmus+ programa. Erasmus + program je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. Opći cilj projekta je educirati profesore, suradnike i osoblje o znanjima, vještinama i stavovima potrebnima za poduzetničko obrazovanje nezaposlenih osoba, a vrijednost projekta je 6000,00 eura.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Naučiti i razviti nove metode i alate za inovativan pristup poduzetničkom obrazovanju
 • Podržati razvoj osoblja proširivanjem njihovih kompetencija za integriranje elemenata cjeloživotnog učenja u proces podučavanja
 • Razviti internacionalnu i europsku dimenziju ustanove
 • Stvoriti mogućnosti za buduću suradnju u Erasmus+ programu

Projekt uključuje tri mobilnosti osoblja, a u suradnji s partnerima iz Slovenije, naše osoblje je sudjelovalo na treninzima o komunikacijskim vještinama, kreativnosti i poduzetništvu.

Uz svaku objavu o projektu, mora ići I logo Erasmus+

 

To4To Learning Today for Working Tomorrow

to4to

Pučko otvoreno učilište Libar bio je 2011. partner, a suradnici su: Istarska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe Pula, Split i Vukovar,  u Projektu To4To Learning Today for Working Tomorrow financiranje bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA, komponenta IV Razvoj ljudskih resursa, natječaj Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova. Aktivnosti projekta usmjerene su na kreiranje dugoročnih postavki za podizanje kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu kroz razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala u navedenom sektoru te promicanje cjeloživotnog učenja.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju učinkovitog obrazovnog i edukacijskog sustava usklađenog s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, a posebni cilj je izrada, verifikacija i provedba dva programa za stručno usavršavanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u sektoru turizma i ugostiteljstva u pet hrvatskih županija.

Nakon uspješnog verificiranja dva nova programa za osposobljavanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa – program za sommeliere i program za barmene.

Praktična nastava grupa Vukovar

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Vukoavru u ukupnom trajanju od 100 sati osržava se  u Ceriću u Udruzi Češnjak.

1 (2)

6 (2)

 

Polaznici će se tijekom praktične nastave upoznati sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja će pripremiti tlo, obogatiti tlo hranjivima, zatim će učiti o vegetativnom razmnožavanju: sadnicama, reznicama, dijeljenju, o generativnom razmnožavanju – sjemenom, o mjerama njege presadnica, o sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru , uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području, zatim o mjerama njege nakon sjetve i sadnje, kontroli rasta – održavanju i oblikovanju.
U sklopu tehnologije obrade i prerade aromatičnog bilja učit će o tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala), dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) i primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (2)

3 (1)

4

 

Praktična nastava grupa Slavonski Brod

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Slavonskom Brodu u ukupnom trajanju od 100 sati se održava na OPG-u Bošnjak u Tomici i OPG-u Vrljić u Brodskom Stupniku.

1 (1)

Polaznici su se tijekom praktične nastave upoznali sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja su pripremalii tlo, obogatili tlo hranjivima, te stjecali znanje o:

 • vegetativnom razmnožavanju (sadnicama, reznicama, dijeljenju)
 • generativnom razmnožavanju – sjemenom
 • mjerama njege presadnica
 • sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru
 • uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području
 • mjerama njege nakon sjetve i sadnje
 • kontroli rasta – održavanju i oblikovanju

10 (1)

6 (1)

 

Započeo je i dio teoretske nastave koja obuhvaća obradu i preradu aromatičnog bilja, a polaznici će učiti o:

Tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala) dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (1)

3

9

Teoretska nastava Slavonski Brod

Tijekom siječnja u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Libar održano je 50 sati teoretske nastave o ugoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i cijele Brodsko-posavske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

1

2

5

6

 

AROMA na 21.izložbi HISTRIA 2014.

Naši partneri na projektu AROMA-samozapošljavanja, Diopter otvoreno učilište iz Pule, predstavili su projekt AROMA- samozapošljavanja na 21. izložbi hrane i pića, Histria 2014.

Izložba se održavala od od 6.-8. veljače 2014. u Puli, na lokaciji Doma hrvatskih branitelja, Leharova 1. Histria je projekt koji je HGK-Županijska komora Pula pokrenula 1994. godine u cilju prepoznavanja kreativnosti i inovativnosti malih proizvođača (koji vrlo često imaju ograničene mogućnosti nastupa na sajmovima) odnosno predstavljanja kvalitetnih hrvatskih proizvoda, prvenstveno hrane i pića na sve zahtjevnijem tržištu. Tokom godina izložba je potvrdila kvalitetu i postala mjesto tradicionalnog okupljanja izlagača iz cijele Hrvatske, u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije sa sektorom turizma i trgovine.

Teoretska nastava Vukovar

Tijekom siječnja u prostorijama Učilišta Studium u Vukovaru, održano je 50 sati teoretske nastave o uzgoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i Vukovarsko-srijemske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja, predstavnici udruga i slično.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

11

12

16

15

Uvodna konferencija Vukovar

U Vukovaru je u prostorijama Učilišta Studium održana uvodna konferencija i predstavljanje projekta Aroma-samozapošljavanja.

Ravnateljica POU “Libar” Sanja Čop okupljenima je predstavila projekt, aktivnosti koje će se kroz projekt provoditi, ciljeve projekta i izvore financiranja. Ujedno su pozvani i svi prisutni da se prijave za sudejlovanje u projektu.

Uvodna_Vu8

Uvodna_Vu1

Aroma samo-zapošljavanja / Aroma of self-employment

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bespovratna sredstva: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“
(EuropeAid/132182/M/ACT/HR)

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta dvaju obrazovnih ustanova za obrazovanje odraslih kroz uspostavu partnerstva, a sa ciljem ostvarivanja preduvijeta nužnih za kvalitetno obrazovanje odraslih kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada.

Specifični ciljevi:

Kreiranje nastavnog programa za dvije ustanove za obrazvanje odraslih u području poljoprivrede

Obrazovanje polaznika na pilot projektu edukacije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljane grupe:

45 sudionika (uglavnom nezaposlenih) teoretske nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

30 sudionika  (uglavnom nezaposlenih) praktične nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnok,, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

Programsko područje:

Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Istarska županija

Aktivnosti:

1 . Uspostava suradnje sa ključnim dionicima na projektu ( Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzgajivači bilja, relevantne institucije, udruge, mediji i dr.)

2.1. Teoretska nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 50 sati)

2.2. Praktična nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 100 sati).

2.3. Studijsko putovanje u francusku pokrajinu Provansa namijeno stručnom osoblju na projektu, dionicima i polaznicima edukacije.

3. Revizija nastavnog programa pilotiranog na projektu

4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

Razlozi za pokretanje projekta: ZAŠTO AROMA?

Hrvatsko tržište rada karakterizira izrazito visoka stopa nezaposlenosti, a u strukturi nezaposlenih velik je udio osoba se srednjom stručnom spremom. Demografski, većina nezaposlenih dolazi iz ruralnog područja koje je usmjereno na poljoprivredu i to uglavnom uzgoj tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego kog tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Također, zbog usitnjenosti posjeda, što je jedna od karakteristika obradivih površina u RH, uzgoj aromatičnog bilja primjereniji je nego tradicionalne kulture, jer su za njihov uzgoj potrebna manja financijska sredstva i manje obradive površine.

Za uzgoj i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, pa je i osnovni cilj ovog projekta osmisliti nastavni program koji sadrži teoretsku i praktičnu nastavu. Polaznicima ovog programa edukacije omogućava se stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime postaju konkurentniji na tržištu rada, ali ih se također i potiče na samo-zapošljavanje u području poljoprivrede.

Vrijednost projekta: 152.745,62 EUR

Sufinaciranje EU: 144.115,49 EUR

Potpisivanje ugovora

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. listopada, održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. 

Ugovore ukupne vrijednosti 2,509.384 eura dodijelili su Sabina Glasovac, pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje, Ankica Nježić, pomoćnica ministra za standard, strategije i posebne programe te Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Cilj natječaja koji je Ministarstvo pripremilo u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bio je ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada. Na natječaj je prijavljeno više od 100 projekata, a 16 najuspješnijih je dobilo bespovratna sredstva. U provođenju projekata Europske Unije ponovo ponovo je upješno pulsko otvoreno učilište Diopter, ovaj put kao partner u 2 projekta :

potpisivanje ugovora 1

1. “AROMA samozapošljavanja”
• Vrijednost projekta: 152.745,62 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište “LIBAR”, Slavonski Brod
• Partner: Diopter otvoreno učilište, Pula
• Mjesto provedbe: Brodsko-posavska, Istarska, Vukovarsko-srijemska županija
• Ciljna skupina: Nezaposlene osobe i osobe u potrazi za unosnijim zanimanjem
Trajanje: 12 mjeseci
2. “Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije”
• Vrijednost projekta: 167.788,03 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja
• Partneri:
– Diopter otvoreno učilište Pula
• Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
– Učilište Studium, Vukovar

• Mjesto provedbe: Vukovarsko-srijemska, Istarska županija
• Ciljna skupina: Ustanove za obrazovanje odraslih
Trajanje: 12 mjeseci

potpisivanje ugovora 3
Područja aktivnosti projekata usmjerena su na razvoj i pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih, jačanje kapaciteta nastavnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem unaprjeđivanja njihovih nastavnih vještina, kao i na nabavu opreme i materijala potrebnih za pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih.


http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12784&sec=1933