Praktična nastava grupa Vukovar

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Vukoavru u ukupnom trajanju od 100 sati osržava se  u Ceriću u Udruzi Češnjak.

1 (2)

6 (2)

 

Polaznici će se tijekom praktične nastave upoznati sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja će pripremiti tlo, obogatiti tlo hranjivima, zatim će učiti o vegetativnom razmnožavanju: sadnicama, reznicama, dijeljenju, o generativnom razmnožavanju – sjemenom, o mjerama njege presadnica, o sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru , uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području, zatim o mjerama njege nakon sjetve i sadnje, kontroli rasta – održavanju i oblikovanju.
U sklopu tehnologije obrade i prerade aromatičnog bilja učit će o tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala), dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) i primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (2)

3 (1)

4

 

Praktična nastava grupa Slavonski Brod

Edukaciju u projektu „Aroma samozapošljavanja“ nakon provedene teoretske nastave u trajanju od 50 sati tijekom siječnja 2014.g., te održanog testiranja , nastavilo je ukupno 30 polaznika, po 10 najboljih u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Puli.
Praktična nastava za polaznike u Slavonskom Brodu u ukupnom trajanju od 100 sati se održava na OPG-u Bošnjak u Tomici i OPG-u Vrljić u Brodskom Stupniku.

1 (1)

Polaznici su se tijekom praktične nastave upoznali sa botanikom aromatičnog bilja. U sklopu tehnologije sakupljanja i uzgoja aromatičnog bilja su pripremalii tlo, obogatili tlo hranjivima, te stjecali znanje o:

  • vegetativnom razmnožavanju (sadnicama, reznicama, dijeljenju)
  • generativnom razmnožavanju – sjemenom
  • mjerama njege presadnica
  • sjetvi i sadnji bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru
  • uzgoju pojedinih vrsta aromatičnog i začinskog bilja u našem klimatskom području
  • mjerama njege nakon sjetve i sadnje
  • kontroli rasta – održavanju i oblikovanju

10 (1)

6 (1)

 

Započeo je i dio teoretske nastave koja obuhvaća obradu i preradu aromatičnog bilja, a polaznici će učiti o:

Tehnološkim linijama za doradu i preradu biljnog materijala, pripremi biljnog materijala, primjeni svježeg i osušenog biljnog materijala (sortiranje, pročišćavanje, usitnjavanje i drugi postupci pripreme materijala) dobivanju eteričnog ulja, dobivanju hidrolata, dobivanje ekstrakata, čuvanju eteričnih ulja (izbor prikladnog materijala, punjenje u posude za čuvanje, uvjeti čuvanja i distribucije) primjeni eteričnih ulja kao i o uvjetima i tehnologiji sušenja bilja.

2 (1)

3

9

Teoretska nastava Slavonski Brod

Tijekom siječnja u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Libar održano je 50 sati teoretske nastave o ugoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i cijele Brodsko-posavske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

1

2

5

6

 

AROMA na 21.izložbi HISTRIA 2014.

Naši partneri na projektu AROMA-samozapošljavanja, Diopter otvoreno učilište iz Pule, predstavili su projekt AROMA- samozapošljavanja na 21. izložbi hrane i pića, Histria 2014.

Izložba se održavala od od 6.-8. veljače 2014. u Puli, na lokaciji Doma hrvatskih branitelja, Leharova 1. Histria je projekt koji je HGK-Županijska komora Pula pokrenula 1994. godine u cilju prepoznavanja kreativnosti i inovativnosti malih proizvođača (koji vrlo često imaju ograničene mogućnosti nastupa na sajmovima) odnosno predstavljanja kvalitetnih hrvatskih proizvoda, prvenstveno hrane i pića na sve zahtjevnijem tržištu. Tokom godina izložba je potvrdila kvalitetu i postala mjesto tradicionalnog okupljanja izlagača iz cijele Hrvatske, u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije sa sektorom turizma i trgovine.

Teoretska nastava Vukovar

Tijekom siječnja u prostorijama Učilišta Studium u Vukovaru, održano je 50 sati teoretske nastave o uzgoju i preradi aromtičnog, ljekovitog i začinskog bilja. Na predavanjima je sudjelovalo 15 polaznika i Vukovarsko-srijemske županije. Polaznici su uglavnom nezaposlene osobe, različitih struka i predznanja, predstavnici udruga i slično.

Osim teoretskih predavanja sudionici su imali priliku sudjelovati u raznim popratnim aktivnostima i druženju.

 

11

12

16

15

Uvodna konferencija Vukovar

U Vukovaru je u prostorijama Učilišta Studium održana uvodna konferencija i predstavljanje projekta Aroma-samozapošljavanja.

Ravnateljica POU “Libar” Sanja Čop okupljenima je predstavila projekt, aktivnosti koje će se kroz projekt provoditi, ciljeve projekta i izvore financiranja. Ujedno su pozvani i svi prisutni da se prijave za sudejlovanje u projektu.

Uvodna_Vu8

Uvodna_Vu1

Aroma samo-zapošljavanja / Aroma of self-employment

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bespovratna sredstva: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“
(EuropeAid/132182/M/ACT/HR)

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta dvaju obrazovnih ustanova za obrazovanje odraslih kroz uspostavu partnerstva, a sa ciljem ostvarivanja preduvijeta nužnih za kvalitetno obrazovanje odraslih kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada.

Specifični ciljevi:

Kreiranje nastavnog programa za dvije ustanove za obrazvanje odraslih u području poljoprivrede

Obrazovanje polaznika na pilot projektu edukacije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljane grupe:

45 sudionika (uglavnom nezaposlenih) teoretske nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

30 sudionika  (uglavnom nezaposlenih) praktične nastave iz područja uzgoja i prerade aromatičnok,, začinskog i ljekovitog bilja iz Brodsko-posavske, Vukovarsko Srijemske I Istarske županije.

Programsko područje:

Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Istarska županija

Aktivnosti:

1 . Uspostava suradnje sa ključnim dionicima na projektu ( Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzgajivači bilja, relevantne institucije, udruge, mediji i dr.)

2.1. Teoretska nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 50 sati)

2.2. Praktična nastava u 3 županije za uzgoj i preradu aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja (u trajanju od 100 sati).

2.3. Studijsko putovanje u francusku pokrajinu Provansa namijeno stručnom osoblju na projektu, dionicima i polaznicima edukacije.

3. Revizija nastavnog programa pilotiranog na projektu

4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

Razlozi za pokretanje projekta: ZAŠTO AROMA?

Hrvatsko tržište rada karakterizira izrazito visoka stopa nezaposlenosti, a u strukturi nezaposlenih velik je udio osoba se srednjom stručnom spremom. Demografski, većina nezaposlenih dolazi iz ruralnog područja koje je usmjereno na poljoprivredu i to uglavnom uzgoj tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Aromatično, ljekovito i začinsko bilje uzgaja se na svega 2,1% obradivih površina, unatoč činjenici da je prihod od prinosa znatno veći nego kog tradicionalnih poljoprovrednih kultura. Također, zbog usitnjenosti posjeda, što je jedna od karakteristika obradivih površina u RH, uzgoj aromatičnog bilja primjereniji je nego tradicionalne kulture, jer su za njihov uzgoj potrebna manja financijska sredstva i manje obradive površine.

Za uzgoj i preradu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja potrebno je osigurati kvalitetno obrazovanje, pa je i osnovni cilj ovog projekta osmisliti nastavni program koji sadrži teoretsku i praktičnu nastavu. Polaznicima ovog programa edukacije omogućava se stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime postaju konkurentniji na tržištu rada, ali ih se također i potiče na samo-zapošljavanje u području poljoprivrede.

Vrijednost projekta: 152.745,62 EUR

Sufinaciranje EU: 144.115,49 EUR

Potpisivanje ugovora

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. listopada, održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih”, iz Operativnoga programa – Razvoj ljudskih potencijala. 

Ugovore ukupne vrijednosti 2,509.384 eura dodijelili su Sabina Glasovac, pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje, Ankica Nježić, pomoćnica ministra za standard, strategije i posebne programe te Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Cilj natječaja koji je Ministarstvo pripremilo u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bio je ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada. Na natječaj je prijavljeno više od 100 projekata, a 16 najuspješnijih je dobilo bespovratna sredstva. U provođenju projekata Europske Unije ponovo ponovo je upješno pulsko otvoreno učilište Diopter, ovaj put kao partner u 2 projekta :

potpisivanje ugovora 1

1. “AROMA samozapošljavanja”
• Vrijednost projekta: 152.745,62 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište “LIBAR”, Slavonski Brod
• Partner: Diopter otvoreno učilište, Pula
• Mjesto provedbe: Brodsko-posavska, Istarska, Vukovarsko-srijemska županija
• Ciljna skupina: Nezaposlene osobe i osobe u potrazi za unosnijim zanimanjem
Trajanje: 12 mjeseci
2. “Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije”
• Vrijednost projekta: 167.788,03 €
• Nositelj: Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja
• Partneri:
– Diopter otvoreno učilište Pula
• Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
– Učilište Studium, Vukovar

• Mjesto provedbe: Vukovarsko-srijemska, Istarska županija
• Ciljna skupina: Ustanove za obrazovanje odraslih
Trajanje: 12 mjeseci

potpisivanje ugovora 3
Područja aktivnosti projekata usmjerena su na razvoj i pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih, jačanje kapaciteta nastavnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem unaprjeđivanja njihovih nastavnih vještina, kao i na nabavu opreme i materijala potrebnih za pilotiranje poslijesrednjoškolskih novih i/ili moderniziranih programa obrazovanja odraslih.


http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12784&sec=1933