Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

U sklopu Elementa projekta 7: Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

  • izrađen sustav za objavu nastavnih sadržaja na Internet
  • objavljen e-priručnik za potrebe provođenja teoretske nastave za zanimanje zavarivač TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure

 

E-learning sustav koristit će POU Libar, a platforma će se koristiti za objavljivanje raznih nastavnih materijala koji će biti izrađeni i za druge POO koje ustanove provodi. Na taj će se način unaprijediti kvaliteta usluga koje POU Libar pruža svojim korisnicima.

http://elearning.pou-libar.hr/

Razvijen web portal za razmjenu informacija između poslodavaca i posloprimaca u sektoru zavarivanja

 

U sklopu Elementa projekta 1: Razvoj održivog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru

– izrađen web portal za razmjenu informacija između poslodavaca i posloprimaca, kao i za objavu relevantnih informacija

Tvrtka Count IT j.d.o.o. u suradnji sa članovima radne skupine osmislila je portal, prikupila relevantne podatke potrebne za kvalitetno unošenje oglasa, te razvila portal u cijelosti.

 

Zavarivač.hr

Motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada

Dana 19. siječnja 2016.  u sklopu projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja, a u organizaciji CTR Razvojne agencije Brodsko posavske županije d.o.o. organizirana je motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada.

Na radionici su sudjelovali predstavnici obrazovnih isnititucija, poslodavci, predstavnici HZZ-a, Brodsko-posavske županije, Hrvastske gospodarske komore, predstavnici Lokalnog parterstva za zapošljavanje i županijske razvojne agencije CTR, te predstavnici medija.

Cilj radionice je bio motivirati dionike na lokalnu tržištu rada na aktivno sudjelovanje u radu Radne skupine koja za cilj ima sudjelovanje u procesu izrade novog programa za obrazovanje odraslih za specijalistu TIG-zavarivača, te reviziju postojećeg programa osposobljavanja za TIG-zavarivača, a u skladu sa metodologijama HKO-a.

U sklopu radionice predstavljen je cjelokupni projekt, te je dionicima pojašnjena njihova uloga, kao i mogućnosti i ciljevi suradnje. Božica Bukovski-Supanc prisutnima je predstavila metodoligiju HKO-a koja polaznike stavlja u središte obrazovanja, te ih upoznala za procesima izrade skupova ishoda učenja. Prisutni su upoznati sa registrom HKO-a i pojmovima standard zanimanja, skup kompetencija i standarda kvalifikacija.

Voditeljica projekta, ravnateljica POU Libar Sanja Čop, detaljnije je pojasnila element projekta 1: Razvoj loklanog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavac u metaloprerađivačkom sektoru, u sklopu kojeg je predviđeno i osnivanje i rad Radne skupine, te su prisutni pozvani na iskaz ineteresa za sudjelovanje u Radnoj skupini, koja je po završetku radionice i oformljena.

Pristuni su usluglasili termine sastanaka Radne skupine kao i ostalih aktivnosti u sklopu projekta.

Sez – Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja

Pučko otvoreno učilište „Libar“ 30.11.2015. godine potpisalo je sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja. Ugovor je potpisan na temelju Odluke o financiranju 25 projekata u ukupnom iznosu od 29 milijuna kuna bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za poboljšanje kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih.

1

Projekt je sufinanciran kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je 30.11.2015.-29.11.2016. a programsko područje je Brodsko-posavska županija.

 

06

 

 

03 02

 

 

04       05

 

 

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.
Bespovratna sredstva: Poziv HR.3.1.19 „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je:

  • Poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih
prijedloga su:

  • Razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja
  • Uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost.
  • Razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.269,00 kn, od čega je iznos sufinanciranja kroz Europski socijalni fond 1.411.000,00 kn, a iznos koji pokriva POU Libar je 74.269,00 kn.

SVRHA PROJEKTA
Projektom se želi uvesti dva nova programa osposobljavanja odraslih (TIG-zavarivač i specijalist-TIG zavarivač), izraditi standard zanimanja i standard kvalifikacija. Unaprjeđenjem
nastavničkih kompetencija, uvođenjem novih modela poučavanja i uvođenjem sustava kvalitete stvorit će se preduvjeti za usklađenje ustanove sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO).

CILJEVI PROJEKTA

  1. Uspostaviti partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada i obrazovnih ustanova kako bi se lokalnom tržištu rada osiguravala kompetentnu radnu snaga.
  2. Razviti novi i modernizirati postojeći program osposobljavanja odraslih u sektoru Brodogradnje i metalurgije, a koji se temelje na kompetencijskom pristupu usmjerenom na polaznike.
  3. Poboljšati kvalitetu rada i ojačati kapacitete ustanove za obrazovanje odraslih za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskom pristupu.

CILJANA SKUPINA
Prva ciljana skupina je 15 nezaposlenih polaznika programa
osposobljavanja odraslih za zanimanje specijalist TIG-
zavarivač sa područja Brodsko-posavske županije, sa ciljem
povećanja njihove zapošljivosti.

Ovaj program osposobljavanja će za polaznike biti besplatan, a polaznici će biti pozvani preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Druga ciljana skupina su djelatnici POU Libar, (2 djelatnika
i 12 nastavnika) za koje će biti organizirane radionice za
unaprijeđenije nastavničkih kompetencija i edukacija
o izradi skupova ishoda učenja i primjeni HKO-a.

ELEMENTI PROJEKTA – Projekt je podijeljen u elemente,
koji predstavljaju skupine aktivnosti radi postizanja
nekog cilja. Na projektu su sljedeći elementi:

Element projekta 1:
Razvoj lokalnog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru

Element projekta 2:
Unaprijeđenije nastavničkih kompetencija

Element projekta 3:
Studijsko putovanje Njemačka– posjet SLV Duisburg

Element projekta 4:
Uvođenje sustava kvalitete u obrazovnu ustanovu

Element projekta 5:
Revizija i modernizacija postojećeg programa osposobljavanja TIG-ZAVARIVAČ u skladu s HKO i izrada novog programa osposobljavanja SPECIJALIST TIG ZAVARIVAČ

Element projekta 6:
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za zanimanje ZAVARIVAČ

Element projekta 7:
Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

Element projekta 8:
Pilotiranje obrazovnog programa SPECIJALIST TIG-ZAVARIVAČ

Vizuale SEZ – Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja

Graficki_dizajn_Slavonski_Brod_07

Rollup Banner 100x200cm

Trodjelni_Letak_Graficki_dizajn_Slavonski_Brod_23

Trodijelni letak