Pučko otvoreno učilište Libar među prvima je u Hrvatskoj i prva Ustanova u Brodsko-posavskoj županiji, koju je Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo za provođenje zakonom propisane edukacije poljoprivrednika i drugih profesionalnih korisnika za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Sredstva za zaštitu bilja će se moći kupovati i primjenjivati isključivo na osnovu potvrde o uspješno položenom ispitu.

Među tim korisnicima su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi poljoprivrednici (u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu), tvrtke i zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine poput parkova i nasada, okućnica, sportskih terena, cesta i pruga.

Osnova su bili Zakon o održivoj uporabi pesticida, donesen 19. veljače, i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, iz 2012., utemeljen na dokumentu Europskog parlamenta i Vijeća Europe – Direktivi 209/128/EZ, i obvezujući je za sve članice Europske unije.

Upise i formiranje grupa (od 25 polaznika) vršit ćemo tijekom ljeta, a početak tečaja predviđamo za jesen 2014. godine. 

Polaznike očekuje zanimljiv program podijeljen u 15 nastavnih sati, te priprema za ispit i provjera znanja. Tečaj će se održavati u dogovoru s polaznicima.

Leave a comment