Dana 19. siječnja 2016.  u sklopu projekta SEZ-Suradnjom u Edukaciji do Zapošljavanja, a u organizaciji CTR Razvojne agencije Brodsko posavske županije d.o.o. organizirana je motivacijska radionica za lokalne dionike na tržištu rada.

Na radionici su sudjelovali predstavnici obrazovnih isnititucija, poslodavci, predstavnici HZZ-a, Brodsko-posavske županije, Hrvastske gospodarske komore, predstavnici Lokalnog parterstva za zapošljavanje i županijske razvojne agencije CTR, te predstavnici medija.

Cilj radionice je bio motivirati dionike na lokalnu tržištu rada na aktivno sudjelovanje u radu Radne skupine koja za cilj ima sudjelovanje u procesu izrade novog programa za obrazovanje odraslih za specijalistu TIG-zavarivača, te reviziju postojećeg programa osposobljavanja za TIG-zavarivača, a u skladu sa metodologijama HKO-a.

U sklopu radionice predstavljen je cjelokupni projekt, te je dionicima pojašnjena njihova uloga, kao i mogućnosti i ciljevi suradnje. Božica Bukovski-Supanc prisutnima je predstavila metodoligiju HKO-a koja polaznike stavlja u središte obrazovanja, te ih upoznala za procesima izrade skupova ishoda učenja. Prisutni su upoznati sa registrom HKO-a i pojmovima standard zanimanja, skup kompetencija i standarda kvalifikacija.

Voditeljica projekta, ravnateljica POU Libar Sanja Čop, detaljnije je pojasnila element projekta 1: Razvoj loklanog modela suradnje između provoditelja obrazovnih programa i poslodavac u metaloprerađivačkom sektoru, u sklopu kojeg je predviđeno i osnivanje i rad Radne skupine, te su prisutni pozvani na iskaz ineteresa za sudjelovanje u Radnoj skupini, koja je po završetku radionice i oformljena.

Pristuni su usluglasili termine sastanaka Radne skupine kao i ostalih aktivnosti u sklopu projekta.

Leave a comment