Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
3. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
4. Profesor engleskog  jezika

Profesor njemačkog  jezika

2 izvršitelja

3 izvršitelja

5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
7. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
8. Profesor kemije 1 izvršitelj
9. Profesor biologije 1 izvršitelj
10. Profesor informatike 1 izvršitelj
11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
16. Profesor pravne skupine predmeta 1 izvršitelja
17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. prometa 2 izvršitelj
20. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
21. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
24. Majstor frizer 1 izvršitelj
25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
28. Dipl. ing. strojarstva 3 izvršitelja
29. Dipl. ing. građevine 3 izvršitelja
30. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
31. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
32. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
33. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
34. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
35. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
36 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
37. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
38. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
39. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj

 

40. Viši fizioterapeut s položenim stručnim ispitom i položenim DPPM, radno iskustvo više od 5 godina 1 izvršitelj

 

41. Magistar/magistra sestrinstva s položenim stručnim ispitom i najmanje 3 god. radnog iskustva te položenim DPPM 1 izvršitelj
42. VSS ili VSŠ društvenog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u turizmu-animaciji 1 izvršitelj

 

 

 

 

Uvjeti:

 

Pod 1. – 39.     stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu ( honorarni posao ).

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),
  • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova
  • preslika domovnice.
  • preslika rodnog lista

 

U Slavonskom Brodu, 25. kolovoza 2021.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave .

 

Prijave se podnose na adresu:

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Nikole Zrinskog 28, Slavonski Brod

 

Ili e-mail adresu info@pou-libar.hr

Leave a comment