Troškove izobrazbe za održivu uporabu pesticida za polaznike iz Babine Grede sufinancirat će općina Babina Greda. Prema odluci načelnika Josipa Krnića i ugovoru koji je sklopljen s POU Libar, iznos sufinanciranja je 200,00 kn po polazniku.

Leave a comment