Opći poljoprivredni tehničar

Opis zanimanja:

  • obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i   suvremena  sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
  • spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima,  te mjere zaštite ljudi i okoliša.
  • znati racionalno koristiti materijale i energiju.
  • usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja, organizacija rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, rad u različitim granama stočarstva
  • znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
  • znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
  • upoznati mogućnosti primjene gnojiva,  steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
  • razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
  • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *