Opis zanimanja:

  • priprema prodajnog mjesta za pravilan i siguran rad, rukovanje ukapljenim plinom, oprema i sredstva za rad, skladištenje i čuvanje ukapljenog plina, promet ukapljenog plina, znanje iz područja zaštite na radu, pružanja prve pomoći, mjere zaštite od požara

Uvjet upisa:

  • završen III stupanj srednje škole, minimalno 18 godina starosti

Leave a comment