• engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
  • njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
  •  francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) 
  • talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)

A1 se sastoji od 2 modula po 70 sati.

A2 –  2 modula

B1 – 4 modula

B2 –  2 modula

C1 –  2 modula

C2 – 2 modula

Cijena modula je 2,500,00.

U cijenu su uračunati: udžbenik, radna bilježnica i CD, izlazak na komisijski ispit i uvjerenje nakon prvih 70 sati  te svjedodžba nakon završenog stupnja.

Popust od 10% ako platite odjedanput, 5% ako platite na dvije rate, a možete platiti i na 3 rate, u kojem slučaju nemate popust. Uz ugovor dobijete uplatnice na max tri rate koje uplaćujete u banci ili posti.

Tečajevi u POU Libar su verificirani, što znači da se upisuju u e-radnu knjižicu, tj po završetku stupnja dobijete svjedodžbu priznatu u zemljama EU. Predavači su profesori njemačkog i engleskog jezika koji su osim završenog studija boravili u inozemstvu i usavršili se za rad u manjim grupama kada se radi o poučavanju stranog jezika.

Upisi za nove grupe traju do 5.rujna.

Termini predavanja su u pravilu od 16.00-21.00.

Predavanja su : 2x tjedno x2h; 2x tjedno x 3h; 3x tjedno x2h; ili 3x tjedno x 3h, a sve u dogovoru s polaznicima unutar određene grupe.

 

 

Leave a comment