Opis zanimanja:

  • Priprema i uređenje strojeva za otkopavanje i preradu kamena, zahvaćanje kamena, upravljanje strojevima za otkopavanje i preradu
  • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 18 godina starosti, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje

Leave a comment