Opis zanimanja:

  • proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga, priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika
  • analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa, obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje), osiguranje tereta i putnika,izrada redova vožnje, racionalno istraživanje voznog parka, priprema i ustroj održavanja voznog parka.
  • poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa, poslove u skladištima, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu, poslovi u svezi
  • registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila, poslovi u svezi rent-a cara, regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Leave a comment