Upisi u program ŠK. godina 2019/2020

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

Upis u programe za 2019. / 2020. g.

Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!

 1. Program osnovnog obrazovanja odraslihplanirani broj polaznika je 50.
 2. Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije

Rb.

Naziv zanimanja

Planirani broj polaznika

1.

Agrotehničar/kinja

50

2.

Poljop. tehničar fitofarmaceut/kinja

30

3.

Poljop. tehničar stočar

30

4.

Agroturistički tehničar

30

5.

Poljoprivredni gospodarstvenik

30

6.

Vrtlar

30

7.

Ratar

30

8.

Prodavač

50

9.

Komercijalist

50

10.

Ekonomist

50

11.

Upravni referent

50

12.

Poslovni tajnik

50

13.

Tehničar cestovnog prometa

50

14.

Građevinski tehničar

30

15.

Vozač motornog vozila

100

16.

Zidar

30

17.

Kuhar

50

18.

Konobar

50

19.

Krovopokrivač

30

20.

Tesar

30

21.

Fasader

30

22.

Limar

30

23.

Bravar

30

24.

Instalater grijanja i klimatizacije

30

25.

Slastičar / ka

30

 

 1. Program stjecanja niže stručne spreme

Rb.

Naziv zanimanja

Planirani broj polaznika

1.

Pomoćni keramičar – oblagač

20

2.

Pomoćni armirač

20

3.

Pomoćni soboslikar – ličilac

20

4.

Bolničar/ka

20

 

 

 

 

 

4.Programi stručnog usavršavanja

Rb.

Naziv programa

Planirani broj polaznika

1.

Medicinski maser

            20

2.

Dizajner interijera

             20

3.

Građevinski poslovođa

             20

4.

Voditelj / ica izrade i provedbe EU projekata

 

 

20

 

 1. Programi stručnog osposobljavanja

Rb.

Naziv programa

Plan. broj polaznika

1.

za osnovne poslove zidara

30

2.

za osnovne poslove tesara

30

3.

za osnovne poslove armirača

30

4.

za osnovne poslove keramičara

30

5.

za rukovatelja crpkom za beton i mikserom

 

 

30

6.

za osnovne poslove betonirca

30

7.

za osnovne poslove skelara u graditeljstvu

 

 

30

8.

za osnovne poslove izolatera

30

9.

za osnovne poslove krovopokrivača

30

10.

za osnovne ličilačke poslove

30

11.

za zavarivača MAG postupkom

50

12.

za zavarivača REL postupkom

50

13.

za zavarivača plamenom

50

14.

za kozmetička njega lica

30

15.

za vizažistu

30

16.

za njegovateljicu

100

17.

za gerontodomaćina / icu

30

18.

za dadilju

30

19.

za pomoćnika u nastavi

30

20.

za knjigovođu / tkinju

30

21.

za zavarivača TIG postupkom

100

22.

za rukovatelja dozerom

30

23.

za rukovatelja demperom

30

24.

za rukovatelja grejderom

30

25.

za rukovatelja skreperom

30

26.

za rukovatelja utovarivačem

30

27.

za rukovatelja valjkom

30

28.

za rukovatelja viličarom

30

29.

za rukovatelja bagerom

30

30.

za rukovatelja strojevima za otkopavanje i preradu kamena

 

 

30

31.

za rukovatelja dizalicama (toranjska-kranska, mosna i portal, auto i laka dizalica, signalist i vezač tereta na dizalicama)

 

 

30

32.

za rukovatelja motornom pilom

50

33.

za rukovatelja motornom kosilicom

50

34.

za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom

 

 

50

35.

za rukovatelja kombajnom

50

36.

za rukovatelja traktorom s radnim priključcima

 

 

50

37.

za rukovatelja hidrauličkom platformom

 

 

50

38.

za rukovatelja hidrauličkom dizalicom

 

 

50

39.

za rukovatelja vibracijskim nabijačem

 

 

30

40.

za poslužitelja jela i pića

50

41.

za priprematelja jednostavnih jela, slastica, bureka i pizza

 

 

50

42.

za slastičara

30

43.

za kuhara

30

44.

za priprematelj/ica bureka i pizza

30

45.

za ugradnja umjetnih noktiju

20

46.

 

 

za stolara

20

47.

za cvjećar – aranžer

20

48.

za sobaricu

50

49.

za operatera na računalu

30

50.

za rukovatelja industrijskim traktorom

50

51.

za rukovatelja rovokopačom

30

52.

za rukovatelja betonarom

20

53.

za rukovatelja asfaltnom bazom

20

54.

za poslove povrtlara

30

55.

za poslove ratara

30

56.

za poslove stočara

30

57.

za poslove voćara/ice

20

58.

za poslove pčelara

20

59.

za poslove mesara / ice

20

60.

za poslove proizvođača rakije i domaćih aromatiziranih pića

 

 

30

61.

za proizvođača kulina i kobasice

30

62.

za proizvođača/icu i sakupljača/icu aromatičnog i  začinskog bilja

 

 

 

 

30

63.

za poslove vinogradara-vinara-podrumara

30

64.

za barmena

 

 

30

65.

za sommeliera

30

66.

za bravara

20

67.

za zavarivača /icu TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure

20

68

za poslove kozmetičke njege lica

30

69.

za osnovne poslove pedikure

30

70.

za rukovatelja strojevima za finalnu obradu drva

30

71.

za rukovatelja finišerom

30

72.

za rukovatelja konzolnom dizalicom

30

73.

za rukovatelja elektrokolicima

30

74.

osnovni poslovi montera suhe gradnje

30

75.

Rukovatelj prskalicom u poljoprivredi

30

 

 1. Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih
 1. engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 100 polaznika
 2. francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika  
 3. njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) –150 polaznika
 4. talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika
 1. Program izobrazbe  za ( osnovni i dopunski)

održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere

100  polaznika

 1. Program izobrazbe  u području javne nabave

50 polaznika

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *