Opis zanimanja:

  • korištenje zakona i propisa,deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine,rukovanje uredskim aparatima i pomagalima.
  • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka,   razmjenu elektroničkih – digitalnih dokumenata.

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti

Leave a comment