U sklopu Elementa projekta 7: Uvođenje sustava e-learning modela poučavanja

  • izrađen sustav za objavu nastavnih sadržaja na Internet
  • objavljen e-priručnik za potrebe provođenja teoretske nastave za zanimanje zavarivač TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure

 

E-learning sustav koristit će POU Libar, a platforma će se koristiti za objavljivanje raznih nastavnih materijala koji će biti izrađeni i za druge POO koje ustanove provodi. Na taj će se način unaprijediti kvaliteta usluga koje POU Libar pruža svojim korisnicima.

http://elearning.pou-libar.hr/

Leave a comment