Opis zanimanja:

  • steći sposobnost uspostave komunikacije ,spoznati vlastite mogućnosti i dosege.
  • uskladiti vlastite zahtjeva sa zahtjevima okoline.
  • znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, obaviti posao u sklopu otpremničke djelatnosti.
  • poslovi oko osiguranja tereta i putnika,briga o ispravnosti vozila, poslovi u skladištenju tereta.
  • znati izraditi cijenu prijevoza  u teretnom i putničkom prijevozu,obavljanje poslova u svezi registracije, tehničkih pregleda i  osiguranja motornih vozila.
  • uporaba literature i usavršavanje u struci i  zanimanju.
  • kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
  • vozačka dozvola B kategorije.

Leave a comment