Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

1. Profesor latinskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor filozofije i logike 1 izvršitelj
3. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
4. Profesor engleskog  jezikaProfesor njemačkog  jezika 2 izvršitelja3 izvršitelja
5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
6. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
7. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
8. Profesor kemije 1 izvršitelj
9. Profesor biologije 1 izvršitelj
10. Profesor informatike 1 izvršitelj
11. Profesor likovne kulture 1 izvršitelj
12. Profesor glazbene kulture 1 izvršitelj
13. Profesor povijesti 1 izvršitelj
14. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
15. Profesor ekonomske skupine predmeta 4 izvršitelja
16. Profesor pravne skupine predmeta 2 izvršitelja
17. Profesor sociologije 1 izvršitelj
18. Dipl. ing. prehrambene tehnologije 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. prometa 1 izvršitelj
20. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
21. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
22. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
23. Majstor instalater grijanja i klimatizacije 1 izvršitelj
24. Majstor frizer 1 izvršitelj
25. Majstor kozmetičar 1 izvršitelj
26. Viša medicinska sestra 1 izvršitelj
27. Dipl. ing. agronomije 4 izvršitelja
28. Dipl. ing. strojarstva 1 izvršitelj
29. Dipl. ing. građevine 2 izvršitelja
30. Dipl.ing arhitekture 1 izvršitelj
31. Dipl. ing. drvne industrije 1 izvršitelj
32. Viši fizioterapeut 1 izvršitelj
33. Učitelj razredne nastave 1 izvršitelj
34. Profesor povijesti  umjetnosti 1 izvršitelj
35. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
36. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj
37 Dipl. socijalni radnik 1 izvršitelj
38. Magistar edukacijske rehabilitacije 1 izvršitelj
39. Magistar pedagogije / prof. pedagogije 1 izvršitelj
40. Stručni prvostupnik odgajatelj 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Pod 1. – 40.    stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 ),

Radno iskustvo na navedenim poslovima,

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu (honorarni posao).

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova
  • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranici www.pou-libar.hr

Prijave se podnose pismeno na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 28

Leave a comment