• Dadilja
  • Gerontodomačin/ica
  • Pomočnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Leave a comment