NOVO !

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave provodit će se na temelju Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 06/2012 i 125/2014) i Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ).

Izobrazbom se osigurava da obveznici izobrazbe steknu specifična znanja i vještina u području javne nabave sukladno njihovim različitim ulogama i odgovornostima.

Pučko otvoreno učilište Libar nositelj je ovlaštenja za izvođenje specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave rješenjem Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-01/16-01/07; URBROJ: 526-06-01-02-02-02/1-16-03.

 

PROGRAM JE NAMIJENJEN:

  • Naručiteljima javne nabave koji su u provedbi postupka dužni angažirati stručnu osobu koja posjeduje važeći certifikat
  • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave
  • Svim zainteresiranim fizičkim osobama za edukaciju u području javne nabave

TRAJANJE PROGRAMA:
Nastavni program sastoji se od predavanja i vježbi u trajanju od 50 nastavnih sati. Od ukupne satnice programa 35 nastavanih sati je teorijske nastave dok je preostalih 15 sati vježbi.

PREDAVAČI:
Stručne osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, bogato radno iskustvo na poslovima provedbe postupaka javne nabave te treneri u području javne nabave.

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

Završetkom izobrazbe u području javne nabave POU Libar izdaje polaznicima Potvrdu o pohađanju izobrazbe u području javne nabave. Sukladno Pravilniku polaznici mogu pristupiti ispitu koje provodi Ministarstvo gospodarstva. Nakon uspješno položenog ispita Ministarstvo gospodarstva izdaje polazniku certifikat u području javne nabave na rok od tri godine.  Prijava za pristupanje ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave. Sve podatke o provedbi ispita ( mjesto, vrijeme, načini polaganja ispita, obrazac prijave, relevantni propisi i literatura) također su dostupni na Portalu javne nabave.

CIJENA:
Cijena izobrazbe u području javne nabave je 3.000,00 kuna.