Opis zanimanja:

  • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme dizalice za rad,  rukovanja i upravljanja dizalicama.
  • Znati provoditi mjere  zaštite na radu, mjere  zaštite od požara, znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti,liječničko uvjerenje

Leave a comment