Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

ŠTITAR

J. J. Strossmayera 36,

Štitar

03., 04. I 05.02.2015.

Početak u 18,30  sati

Maximalno 100

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

 

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

VELIKA KOPANICA

U prostorijama Općine, Vladimira Nazora 1

09., 10. I 11.02.2015.

Početak u 19  sati

Maximalno 100

 

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

 

Mjesto Datum Vrijeme Broj polaznika Predavači

KLAKAR

Mjesni dom

09., 10. I 11.02.2015.

Početak u 18  sati

Maximalno 100

Predavači licencirani Rješenjem o ovlaštenju predavača  Ministarstva poljoprivrede

Leave a comment