Na temelju članka 79. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05 ) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:

Upis u programe za 2016. / 2017. g.

Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!

  • program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj polaznika je 50.
  • programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije
Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Opći/a poljoprivredni tehničar/ka 50
2. Poljop. tehničar fitofarmaceut/kinja 30
3. Poljop. tehničar stočar 30
4. Agroturistički tehničar 30
5. Poljoprivredni gospodarstvenik 30
6. Vrtlar 30
7. Ratar 30
8. Prodavač 50
9. Komercijalist 50
10. Ekonomist 50
11. Upravni referent 50
12. Poslovni tajnik 50
13. Tehničar cestovnog prometa 50
14. Građevinski tehničar 30
15. Pekar 30
16. Frizer 30
17. Vozač motornog vozila 100
18. Zidar 30
19. Kuhar 50
2021.. Konobar 50
22. Krovopokrivač 30
23. Tesar 30
24. Fasader 30
25. Limar 30
26. Bravar 30
27. Instalater grijanja i klimatizacije 30
28. Slastičar / ka 30

 

  • program stjecanja niže stručne spreme
Rb. Naziv zanimanja Planirani broj polaznika
1. Pomoćni keramičar – oblagač 20
2. Pomoćni armirač 20
3. Pomoćni soboslikar – ličilac 20
4. Bolničar/ka 20

 

  • programi stručnog usavršavanja
Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika
1.  Prodavač  nafte i naftnih derivata 20
2. Prodavač  ukapljenog plina 20
3. Medicinski  maser 30
4. Građevinski  poslovođa 30
5. Dizajner  interijera 20
6. Voditelj / ica izrade i provedbe EU projekata  

20

  • programi stručnog osposobljavanja
Rb. Naziv programa Plan. broj polaznika
1. za osnovne poslove zidara 30
2. za osnovne poslove tesara 30
3. za osnovne poslove armirača 30
4. za osnovne poslove keramičara 30
5. za rukovatelja crpkom za beton i mikserom  

30

6. za osnovne poslove betonirca 30
7. za osnovne poslove skelara u graditeljstvu  

30

8. za osnovne poslove izolatera 30
9. za osnovne poslove krovopokrivača 30
10. za osnovne ličilačke poslove 30
11. za zavarivača MAG postupkom 50
12. za zavarivača REL postupkom 50
13. za zavarivača plamenom 50
14. za kozmetičara 30
15. za vizažistu 30
16. za njegovateljicu 100
17. za gerontodomaćin / ica 30
18. za dadilju 30
19. za pomoćnika u nastavi 30
20. za knjigovođu / tkinju 30
21. za zavarivača TIG postupkom 100
22. za rukovatelja dozerom 30
23. za rukovatelja demperom 30
24. za rukovatelja grejderom 30
25. za rukovatelja skreperom 30
26. za rukovatelja utovarivačem 30
27. za rukovatelja valjkom 30
28. za rukovatelja viličarom 30
29. za rukovatelja bagerom 30
30. za rukovatelja strojevima za otkopavanje i preradu kamena  

30

31. za rukovatelja dizalicama (toranjska-kranska, mosna i portal, auto i laka dizalica, signalist i vezač tereta na dizalicama)  

30

32. za rukovatelja motornom pilom 50
33. za rukovatelja motornom kosilicom 50
34. za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom  

50

35. za rukovatelja kombajnom 50
36. za rukovatelja traktorom s radnim priključcima  

50

37. za rukovatelja hidrauličkom platformom  

50

38. za rukovatelja hidrauličkom dizalicom  

50

39. za rukovatelja vibracijskim nabijačem  

30

40. za poslužitelja jela i pića 50
41. za priprematelja jednostavnih jela, slastica, bureka i pizza  

50

42. Slastičar / ka 30
43. Kuhar / ica 30
44. Priprematelj/ica pizze 30
45. -ugradnja umjetnih noktiju 20
46.

 

za pomoćnog stolara 20
47. za cvjećara 20
48. za sobaricu 50
49. za operatera na računalu 30
50. za rukovatelja indust.traktorom 50
51. za rukovatelja rovokopačem 30
52. za rukovatelja betonarom 20
53. za rukovatelja asfaltnom bazom 20
54. za poslove povrtlara 30
55. za poslove ratara 30
56. za poslove stočara 30
57. za poslove voćara/ice 20
58. za poslove pčelara 20
59. za poslove mesara / ice 20
60. za poslove proizvođača rakije i domaćih aromatiziranih pića  

30

61. za proizvođača kulina i kobasice 30
62. za proizvođača/icu i sakupljača/icu aromatičnog i  začinskog bilja

 

 

30

63. za poslove vinogradara-vinara-podrumara 30
64.

65.

Barmen

Sommelier

30

Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih

  1. engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 100 polaznika
  2. francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika  
  3. njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) -150 polaznika
  4. talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika

 

Program izobrazbe  za ( osnovni i dopunski)

održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere

  • 100 polaznika

 

Leave a comment