Upisi u nove grupe njemačkog i engleskog jezika traju do 11.rujna 2017.g.

Molimo sve zainteresirane da se jave u POU Škola Stranih Jezika Libar.
Planirani početak nastave novih grupa je kraj rujna 2017.g.

  • engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)
  • njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2)

A1 – 2 modula

A2 –  2 modula

B1 – 4 modula

B2 –  2 modula

C1 –  2 modula

C2 – 2 modula

Cijena modula je 2,500,00 kn

U cijenu su uračunati: udžbenik, radna bilježnica i CD ispit, potvrda o odslušanm modulu ili svjedodžba nakon završenog cijelog stupnja.

Polaznik ostvaruje popust od 10% ako je uplata jednokratna, 5% ako se plaća na dvije rate i 3 rate, u kojem slučaju nemate popust.

Tečajevi u POU Libar su verificirani, što znači da se upisuju u E-radnu knjižicu, tj. po završetku stupnja polaže se komisijski ispit, te se po uspješno položenom ispitupolazniku izdaje svjedodžba koja je priznata u zemljama EU. Predavači su profesori njemačkog i engleskog jezika koji su osim završenog studija boravili u inozemstvu i usavršili se za rad u manjim grupama kada se radi o poučavanju stranog jezika.

Termini predavanja su u pravilu od 16.00-21.00.

Predavanja su : 2x tjedno x2h; 2x tjedno x 3h; 3x tjedno x2h; ili 3x tjedno x 3h, a sve u dogovoru s polaznicima unutar određene grupe.

POU Libar

Leave a comment